Nacrt novog Zakona o zaštiti okoliša FBiH ponovo u proceduri

, NVO

Tokom proteklih par mjeseci ponovo su aktualizirane javne rasprave o Nacrtu Novog Zakona o zaštiti okoline u Federaciji BiH.

Predlagač Nacrta Zakona o zaštiti okoliša je Federalno ministarstvo okoliša i turizma u Vladi FBiH, a komentari i sugestije na Nacrt Zakona mogu su dostaviti do kraja ovog mjeseca. Podjećamo, javna rasprava na identičan Nacrt Zakona vršena je u drugoj polovini 2014. godine, ali komentari koji su poslani od strane desetine NVO-a očito nisu uvrštene u „novi/stari“ Nacrt Zakona čiji je tekst ostao identičan.

Prema riječima predstavnika Ministarstva razlozi za predlaganje novog Zakona o zaštiti okoliša u Federaciji BiH su isti i kao prije dvije godine, odnosno proistekli su iz dvanaestogodišnjeg iskustva u primjeni prethodnog vrlo dobrog Zakona o zaštiti okoliša, te su pri tom uočeni nedostaci ili nejasnoće nekih od odredbi i predviđeno njihovo poboljšanje u novom Zakonu i to:
– Neophodno skraćivanje rokova izdavanja okolišne dozvole i pratećih dozvola, urbanističke saglasnosti, građevinske dozvole i vodnog akta za investitore (integracija tri dozvole u jednu);
– Donošenje nove odredbe koje se odnose na obnovu okolinske dozvole nakon njenog isteka važnosti od 5 godina;
– Poboljšanja oko odredbi SEA i uključivanja javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole;
– Pojašnjenja odredbi jasnijeg definiranja postojećih i novih postrojenja i pogona;
– Transpozicija odredbi novih EU direktiva u Zakon, koje su stupile na snagu u međuvremenu;
Prije svega, može se vidjeti da se većina izmjena tiče postupka Procjene uticaja na okolinu, odnosno izdavanja okolinskih dozvola, a mnogo manje se tiču usklađivanjem sa evropskim direktivama i normama. Uvidom u Nacrt Zakona o zaštiti okoliša u FBiH mogu se primjetiti neke pozitivne novine kao što je integriranost ekološke dozvole, a koja ima za cilj pojednostavljenje procesa dobijanja ekološke i građevinske dozvole, te vodnog akta. Jasno je da bi ova novina olakšala poslovanje privrednim subjektima koji su svakako opterećeni raznim obavezama i dugotrajnim postupcima dobijanja raznih dozvola. Međutim, postoje i neki novi/stari prijedlozi u Nacrtu Zakona koji nisu u skladu sa EU direktivama, ali niti su u skladu sa načelima zaštite okoliša na kojima bi trebalo da se zasniva ovaj Zakon. Nažalost, ovo ne bi bilo prvi put da se Ministarstvo postavlja „zaštitnički“ prema privrednim subjektima i potencijalnim investitorima, ali ta „zaštita“ najčešće ide na štetu okoliša. Niko razuman ne spori da je potrebno podržati nejaku domaću privredu i omogućiti poslovnu klimu za strane investicije, ali treba se podsjetiti da je predlagač Zakona državna institucija koja treba da brine o zaštiti okoliša, a ne o ustupcima prema privrednim društvima.

izvor: zeleni-neretva.ba

error: Content is protected !!