Naslov: Srbija, Elektroprivreda EPS Završena izgradnja dimnjaka u Termoelektrani Kostolac

, Investitori

Uprkos zastoju koji je trajao više od dva meseca, dimnjak koji je deo postrojenja za odsumporavanje u Termoelektrani Drmno dostigao je svoju konačnu visinu od 180 metara.

Dragan Jovanović, izvršni direktor za proizvodnju energije kaže da su rokovi nažalost, morali da budu produženi, naročito zbog razloga izrade dokumentacije i usaglašavanja dokumentacije sa našim standardima.

Kada novo postrojenje za odsumporavanje bude pušteno u rad, stari dimnjak, više neće biti u redovnoj upotrebi. A temperatura gasova, smanjiće se čak tri puta.

Od maja sledeće godine kada budu završeni apsorberi, procesne zgrade i instaliranje preostale opreme, emisija štetnih materija i gasova u atmosferu biće smanjena za dve trećine, i ispunjavaće sve evropske standarde. Izvođač radova je kineska kompanija CMEK.

Sa novim postrojenjem za odsumporavanje, koncentracija sumpor dioksida spustiće se ispod 200 miligrama po kubnom metru, a koncentracija pepela biće ispod 30 miligrama.

Izgradnja postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova košta 130 miliona dolara, i deo je prve faze kreditog aranžmana između Srbije i Kine. Završetak ove faze očekuje se krajem sledeće godine izgradnjom pristaništa u Kostolcu i industrijskog koloseka.

izvor: rts.rs

error: Content is protected !!