Nove mjere Vlade FBiH predstavljaju iskorak u zaštiti okoliša

, Vesti

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je izmjene Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji BiH, kojim je osigurano subvencioniranje proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste biogas.

Nove mjere Vlade FBiH pozdravili su USAID/Projekt investiranja u sektor energije, USAID/Sweden Projekt razvoja tržišne poljoprivrede II i GIZ-Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH .

– Otpad poljoprivrednog porijekla predstavlja jedan od velikih izazova u BiH. Tu spada đubre odnosno prostirka iz farmskih objekata za držanje životinja, te animalni otpad nastao tokom klanja i prerade mesa. Odlaganje takvih materija predstavlja veliki problem, te rizik za zajednicu. Elektrane na biogas mogu biti rješenje jer pretvaraju taj otpad u električnu, toplotnu energiju i đubrivo. Subvencionirana kupovina električne energije iz elektrana na biogas daje poljoprivrednicima i prehrambenoj industriji podsticaj da pravilno rukuje i odlaže otpad, čime štiti vodu, tlo i vazduh od zagađenja – poručuju iz USAID/Sweden Projekta razvoja tržišne poljoprivrede II .

USAID EIA i GIZ ProRE su ističu koristi za energetski sektor.

– Izmjene Akcionog plana FBiH omogućit će izgradnju postrojenja na biogas ukupnog kapaciteta od 1.200 kW i stabilnu godišnju proizvodnju od 9.600 MWh. Kupovinom električne energije iz postrojenja na biogas obezbijedit će se, tokom dvanaest godina, poljoprivrednim i firmama iz prehrambene industrije oko 77 miliona KM dodatnog prihoda. Garantovani prihodi od prodaje električne energije pomoći će firmama tokom tržišnih fluktuacija, čime će se sačuvati već postojeća radna mjesta i stvoriti uslovi za nova. Na taj način će lokalne firma i zajednica imati direktne koristi iz prelaska na čistiji i više održivi energetski miks u Bosni i Hercegovini – navedeno je iz USAID/Sweden Projekta.

Izvor: energetika.ba

error: Content is protected !!