Novi energetski model pokazuje da je ekonomičan energetski sistem zasnovan na obnovljivim izvorima moguć u Jugoistočnoj Evropi

, NVO

Danas, kada u Parizu počinju pregovori o klimatskim promjenama, grupa organizacija civilnog društva u sklopu SEE SEP programa predstavila je Energetski model za Jugoistočnu Evropu za 2050. godinu [ u formi internetske video igrice. Organizacije tvrde da zemlje Jugoistočne Evrope mogu imati čišći, pravedniji i efikasniji energetski sistem, koji bi također bio otporan i na buduće klimatske promjene.

Model je rezultat rada tima međunarodnih stručnjaka koji su surađivali sa regionalnim organizacijama civilnog društva. Predstavljen je u formi video igrice dostupne na internetu, a koja svakome od nas dozvoljava da izaberemo vlastitu energetsku budućnost. Kreirajući svoju viziju energetske budućnosti, svako ko isproba model moći će vidjeti da je moguće praviti razumne izbore o energetskoj budućnosti Jugoistočne Evrope.

“Informiranje javnosti o odlukama koje se tiču budućnosti njihovih energetskih sistema je iznimno bitno za Energetsku zajednicu. Ova video igrica o energiji je izvrstan alat koji javnosti kompleksno pitanje objašnjava na jednostavan i zabavan način”, rekao je Janez Kopač, direktor Energetske zajednice, o Energetskom modelu za Jugoistočnu Evropu za 2050. godinu.

Model nudi širok izbor scenarija, od nastavljanja trenutne prakse kojom se i dalje eksploatira sav postojeći ugalj i ne investira se u obnovljive izvore energije, do scenarija koji je kompatibilan sa EU ciljevima i koji demonstrira da je tehnički izvodivo imati efikasne i niskougljične energetske sisteme. Upravo je drugi scenario u skladu sa ciljem Evropske unije po kojem se gasovi staklene bašte do 2050. godine trebaju smanjiti za 80%. Kako demonstrira tehnička verzija modela, to se također može uraditi i na ekonomičan način [http://www.see2050carboncalculator.net/2050/see/Costs.php]

“Činjenice govore da je ovaj put moguć. Ono što je sada potrebno su vizija, politička volja i predanost naših izabranih predstavnika. Bilo koja razumna vlada bi trebala željeti pravedniji, čišći i efikasniji energetski sistem za svoje građane i građanke”, rekao je Garret Tankosić-Kelly, direktor Fondacije SEE Change Net.

Političari iz regije su se danas pridružili svjetskim liderima u Parizu kako bi pokazali svoju podršku pri pregovorima na globalnom sastanku o klimatskim promjenama. Oni bi trebali održati svoju riječ kada se vrate natrag u svoje države, jer praksa pokazuje da aktivnosti vezane za borbu protiv klimatskih promjena u Jugoistočnoj Evropi mahom ostaju samo na riječima. Nedavno objavljene obaveze država u vezi smanjenja emisija gasova staklene bašte su posljednji primjer, obzirom da sve zemlje u regionu osim Albanije planiraju povećati, a ne smanjiti, svoje emisije gasova staklene bašte [5].

“Zemlje Jugoistočne Evrope imaju izbor: mogu i dalje razvijati trenutni kratkovidi energetski model baziran na fosilnim gorivima ili započeti svoje putovanje prema održivom energetskom putu. Prvi korak u pravom smjeru bio bi da intenziviraju svoje predložene obaveze u vezi sa klimatskim promjenama i počnu ih implementirati odmah”, dodala je Imke Lübbeke, voditeljica odjela za energetsku politiku i klimatske promjene pri Uredu za evropsku politiku WWF-a.

SEE SEP partnerske organizacije:
SEE Change Net
Analytica (Makedonija)
ATRC (Kosovo)
CEKOR (Srbija)
Centar za zastupanje građanskih interesa – Fondacija CPI (Bosna i Hercegovina)
Centar za životnu sredinu – CZZS (Bosna i Hercegovina)
DOOR (Hrvatska)
EDEN (Albanija)
Ekolevizja (Albanija)
Eko-Svest (Makedonija)
Forum za slobodu odgoja – FSO (Hrvatska)
Fractal (Srbija)
Front 21/42 (Makedonija)
Green Home (Crna Gora)
MANS (Crna Gora)
WWF Adria
CEE Bankwatch
Climate Action Network Europe

error: Content is protected !!