Novi Registar OCD Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite životne sredine

, Vesti

Organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine u Bosni i Hercegovini pozvane su da popune sveobuhvatni upitnik, a glavni zaključci ove analize nalaze se u ovom Registru koji je dostupan u štampanoj i elektronskoj formi.

Ukupno 103 organizacije civilnog društva iz BiH učestvovale su u ovom istraživanju.

Registar je uradio REC Kancelarija u Bosni i Hercegovini, a namenjen je svima koji sarađuju sa organizacijama za zaštitu životne sredine, kao i onima koji su aktivni u ovim organizacijama i predstavlja besplatan izvor informacija za sve zainteresovane.

Upisivanje u registar rađeno je na dobrovoljnoj bazi.

Izvor: energetskiportal

error: Content is protected !!