Nuklearka u Srbiji i ko u njoj da radi?

, Vesti

Đorđe Lazarević iz Nuklearnih objekata Srbije i Slobodan Bubnjević, naučni novinar, govoreći o najavi izgradnje nuklearnog centra u Srbiji ističu da se ne znaju mnogi detalji koji su vezani za taj sporazum, a koji su od presudne važnosti za sva navedena pitanja oko izgradnje nuklearnog centra.

Oni su gostujući u Danu uživo podsetili i da je trenutno zakonom u Srbiji zabranjena izgradnja nuklearnih elektrana, kao i kada bi se to promenilo, potrebno bi bilo najmanje 20 godina da se stvori kadar koji bi vodio takav objekat.

„Mi smatramo dobrodošlim taj sporazum. Saradnja sa razvijenom zemljom u toj oblasti, a svakako je Rusija gigant, u pitanju su lideri u nuklearnim tehnologijama, za nas ohrabrujuća i možemo da je pozdravimo.“ Međutim, nemamo dovoljno podataka, a to je što javnost očekuje je da kažemo kakva je namena tog reaktora koji je predviđen u okviru Centra, kaže Lazarević.

Bubnjević napominje da je potpisivanje ovakve vrste sporazuma i raduje i izaziva određeni strah.

„Kada čujemo da jedna moćna strana kompanija investira u izgradnju istraživačkog centra to je dobra stvar za Srbiju, s druge strane, u ovoj konkretnoj oblasti, mi danas nemamo nuklearnih inženjera koji nemamo koji rade u tom programu. Tu vrstu iskustva nemamo već nekoliko decenija.“ Mi dosta dugo nismo školovali takve kadrove, kaže on.

Lazarević navodi da ukoliko se naša država odluči za izgradnju istraživačkog reaktora, to ne mora neminovno da znači da će se izgraditi i nuklearna centrala.

„Na nuklearnoj centrali od 1000 megavata, radi 400 ljudi, a na reaktoru snage kakav ovde možemo da očekujemo, radi 200 ljudi“, kaže on i podseća da bi i tih 200 ljudi koji bi eventualno radili, bili problem.

„Mi nismo imali nuklearnu elektranu, pa nismo imali ni kadar. Kada se krene u planiranje, planski se stvaraju kadrovi“, objašnjava Lazarević.

Bubnjević kaže da bi trebalo mnogo vremena i da se stručni kadrovi, a da bi neki vremenski okvir za koji bi mogli da računamo na eventualnu izgradnju nuklearne centrale i osposobljavanje stručnog kadra bio – najmanje 20 godina.

Na pitanje ko bi radio u novom centru, i čiji bi se kadrovi tu nalazili, Lazarević kaže da će ruski stručnjaci u svakom slučaju obučiti naše kadrove, dok Bubnjević izražava zabrinutost, jer bi postojala opasnost da kompletan rizik zbog nedostatka kadrova, preuzeli Rusi u tom centru.

 

Izvor: bizlife.rs

error: Content is protected !!