Obnovljiva energija opet obara rekord

, Vesti

Prošle nedelje postignut je novi rekord u oblasti obnovljive energije, ovoga puta u Americi.

Do avgusta ove godine lokalne kompanije su pridodale svojim kapacitetima skoro 4GW energije dobijene iz vetra i sunca. Ovime je oboren rekord iz 2015. godine i to za 750MW.

Međutim, postoji jedan problem. Prema novoj studiji organizacije Wind Solar Alliance lokalna infrastruktura nije dovoljno razvijena da bi podnela ova značajna povećanja u potražnji i protoku čiste energije.

„Kompanije koje kupuju pristupačnu čistu energiju danas, na dobitku su zbog jučerašnjih, prevaziđenih planova za tranziciju na čistu energiju,“ izjavio je izvršni direktor Alijanse, Džon Kostjak. „Ako žele da postignemo ciljeve održivog razvoja u narednoj deceniji, i omogućimo jefitnu obnovljivu energiju i drugim potrošačima, kompanije moraju da se pridruže naporima za planiranje i pokretanje sledeće faze tranzicije.“

Više od 100 velikih korporativnih entiteta sa sedištem u Sjedinjenim Državama, koji su pritom članovi Alijanse kupaca obnovljive energije, najavili su da će kupiti 60GW kapaciteta lokalno proizvedene obnovljive energije do 2025. godine. No, u poslednjih pet godina kompanije su obezbedile samo 13 GW obnovljive energije. Kako bi se osigurali da se ciljevi postižu brže, veliki kupci obnovljive energije mogu da prate primer kompanije Volmart, najvećeg lanca maloprodajnih objekata na svetu, i pridruže se tzv. regionalnim organizacijama za prenos, tvrde autori studije.

Volmart planira da sve svoje energetske potrebe zadovolji kroz obnovljive izvore energije. Kako bi se ta tranzicija odigrala brže, Volmart će učestvovati u planiranju i izgradnji novih energetskih mreža za čistu energiju. Oni će pomoći tako što će izgraditi nove linije za prenos ili tako što će platiti zelenu tarifu za komunalne usluge od koje će se finansirati novi deo mreže.

„Uključivanje korporativne potražnje za čistom energijom u planiranje mreže postajaće sve važnije kako kompanije budu počinjale da ispunjavaju svoje ciljeve,“ izjavila je Hana Hant, zamenica direktora za energetsku politiku i potražnju, Američke asocijacije za energiju vetra. „Saradnja velikih kupaca obnovljive energije sa ljudima koji metodološki planiraju tranziciju biće najefiksaniji način planiranja budućnosti.“

Izvor: energetskiportal

error: Content is protected !!