Početkom februara prva aukcija na hrvatskoj berzi električne energije

, Investitori

Hrvatska berza električne energije CROPEX i evropska berza električne energije „Nord Pool” saopštili su da će 10. februara 2016. godine biti održana prva aukcija na dan unapred tržištu električne energije.

Kako je istaknuto, ugovori o saradnji i implementaciji tehničkih rešenja u svrhu uspostavljanja dan unapred tržišta električne energije potpisani su između CROPEX-a i „Nord Pool-a“ u drugom i trećem kvartalu 2015. godine, a što je omogućilo da CROPEX dan unapred tržište električne energije bude deo Evropskog multiregionalnog povezanog tržišta električne energije.

Nakon uspostavljanja dan unapred tržišta električne energije u planu je intenziviranje bilateralne saradnje sa slovenačkim partnerom u cilju realizacije procesa povezivanja hrvatskog dan unapred tržišta električne energije na Evropsko multiregionalno povezano tržište električne energije. Osim toga, u planu je da CROPEX u saradnji sa evropskom berzom električne energije „Nord Pool“ pokrene hrvatsko unutardnevno tržište električne energije.

izvor: energetskiportal.rs

error: Content is protected !!