Srbija: Podrška EBRD EPS-u za reforme – 200 miliona evra

, Investitori

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) podržava sveobuhvatni program reformi za energetski sektor u Srbiji pružanjem kreditne linije od 200 miliona evra Elektroprivredi Srbije (EPS), komunalnom preduzeću u državnom vlasništvu koje proizvodi, distribuira i dostavlja električnu energiju u celoj zemlji. Ovaj zajam sa državnom garancijom će pomoći EPS-u da restrukturira svoje bilanse, a pomoći će i oporavku od posledica katastrofalnih poplava koje su zadesile Balkan 2014. godine. Takođe će pomoći da EPS ostvari svoje dugoročne razvojne ciljeve kao što su komercijalizacija, rast standarda korporativnog upravljanja i poboljšanje energetske efikasnosti.
Finansiranje koje omogućava EBRD će podržati dalje reforme u energetskom sektoru Srbije i pomoći će da se ostvari liberalizacija energetskog tržišta što je važan preduslov za ulazak u EU. Investicija će poboljšati i regionalnu integraciju Zapadnog Balkana preko stimulisanja međugranične distribucije i trgovine električnom energijom.

Program će biti sproveden uz tesnu saradnju sa Vladom Republike Srbije, zajedno sa Svetskom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom, i predstavlja veliki deo šireg plana srpskih institucija za fiskalnu konsolidaciju.

“Verujemo da će naše finansiranje učiniti EPS efikasnijim. Drago nam je što radimo na modernizaciji kompanije, što poboljšavamo standarde zaštite životne i društvene sredine, kao i korporativnog upravljanja. Vidimo veliki potencijal da se EPS razvije kao komercijalna kompanija i važno je da nastavi sa sprovođenjem reformi s kojim se započelo u prethodnih godinu-dve” rekla je Nandita Paršad, direktor EBRD za sektor energetike.

“EPS je morao hitno da odgovori na prošlogodišnje katastrofalne poplave istorijskih razmera koje su zadesile Srbiju. EPS je zbog poplava bio pod velikim pritiskom i ovom prilikom bi želeli da čestitamo na otpornosti koju su pokazali kompanija i njeno rukovodstvo. Nadamo se da je ovaj zajam poslednji korak u EPS-ovom oporavku od šteta načinjenih poplavom i da će refinansiranjem dugova, u koje je tom prilikom EPS morao da uđe, rukovodstvo biti u poziciji da ubrza sa sprovođenjem vizije kojom će EPS postati efikasnija kompanija”, dodao je Danijel Berg, direktor EBRD za Srbiju.
“Jako nam je drago što radimo sa EBRD-om, našim dugogodišnjim partnerom. Puno rada je pred nama, ali smo posvećeni cilju da od EPS-a napravimo modernog, efikasnog i konkurentnog regionalnog lidera u energetskom sektoru”, rekao je direktor EPS-a Aleksandar Obradović.

Aleksandar Antić, ministar za energetiku i rudarstvo Republike Srbije je rekao: “Ovo je veoma važan korak za Srbiju. Zahvalni smo što je EBRD preuzela tako aktivnu ulogu u pružanju podrške EPS-u, zajedno sa Svetskom bankom i MMF”.

Od početka svog rada u Srbiji, EBRD je investirala preko 4 milijarde evra u preko 190 projekata u celoj zemlji. Banka investira u finansijski sektor, industriju, trgovinu, agrobiznis, energetiku i infrastrukturu.

izvor: euractiv.rs

error: Content is protected !!