Potpisan ugovor o dodjeli koncesije za istraživanje nafte i gasa u crnogorskom podmorju

, Vesti

Vlada i italijansko-ruski konzorcijum “Eni-Novatek” potpisali su ugovor o dodjeli koncesije za istraživanje nafte i gasa u crnogorskom podmorju.

Koncesija se odnosi na istraživanje četiri bloka u opštini Ulcinj.

Ugovor o koncesiji je u ime Vlade potpisao ministar ekonomije Vladimir Kavarić, Karlo Vito Ruso u ime kompanije Eni i Andrei Popov u ime kompanije Novatek.

Premijer Milo Đukanović je ocijenio da je potpisivanje ugovora veliki događaj za Crnu Goru jer je to još jedna šansa da se valorizuju energetski resursi koje država ima.

“Pronalazak komercijalnih rezervi nafte i gasa značio bi temelj potpuno nove industrije u našoj zemlji koja bi doprinijela povećanju obima proizvodnje i izvoznoj bazi, kao i bržem ukupnom ekonomskom rastu. Time bi se otvorile mogućnosti za brže zapošljavanje i veće zarade u toj industrijskoj grani”, kazao je Đukanović.

Dodao je da bi to doprinijelo povećanju budžetskih prihoda države što bi stvorilo pretpostavke za veću pažnju prema penzionerima i zaposlenima u važnim državnim sektorima obrazovanju i zdravstvo, Ruso je istakao da se nada dobroj saradnji, kao i da je konzorcijum ponosan što je dobio priliku da učestvuje u tom poslu.

“Nadam se da će ova investicija predstavljati priliku za valorizacij uresursa u Crnoj Gori i da će doprinijeti njenom ekonomskom rastu”, rekao je Ruso.

Popov je kazao da očekuje da će predstojeće aktivnosti doprinijeti razvoju crnogorske ekonomije i da je zahvalan parmanetu na ukazanom pvjerenju.

“Ovo je prva faza novog partnerstva čiji je krajnji cilj otkrivanje komercijalnih ležišta nafte i gasa i odgovorno upravljanje tim resursima. Jasno smo definisali pravila igre kroz zakone i podzakonska akta i učinili javnim dokumenta, uključujući i modele ugovora.Progresivnim oporezivanjem napravili smo model poreske politike po kome će država naplatiti resursnu rentu kada kompanija počne da posluje sa dobitkom od aktivnosti koje obavlja u Crnoj Gori”, kazao je Kavarić.

Kavarić je podsjetio da koncesionari bankarskom garancijom pokrivaju 100 odsto vrijednosti radova tokom faze istraživanja u iznosu od oko 85 miliona eura.

“Njihove matične kompanije su izdale garancije kojima se pokriva bilo kakva eventualna šteta ili gubitak direktno uzrokovan njihovim aktivnostima u Crnoj Gori.” rekao je ministar.

Potpisana su tri ugovora. Prvi je o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika koji reguliše odnos između države i koncesionara. Drugi je o zajedničkim operacijama koji reguliše odnose između partnera u ugovoru i propisuje njihova prava i obaveze, kao i prisustvo predstavnika države na svim sastancima u vezi sa ugovorom o koncesiji.Treći je ugovor o računovodstvenim evidencijama koji reguliše način obračuna troškova između partnera i maksimalne troškove koji se mogu propisati aktivnostima u Crnoj Gori.

Tender za istraživanje nafte je raspisan krajem jula 2013. godine, a zatvoren je 15. maja 2014.

izvor: vijesti.me

error: Content is protected !!