Predstavljeni rezultati projekta praćenja selidbenih sustava divljih ptica u Hrvatskoj

, Vesti

Danas su u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predstavljeni rezultati znanstvenog projekta pod nazivom „Monitoring selidbenih sustava i drugih aspekata ekologije divljih vrsta ptica u Republici Hrvatskoj prstenovanjem ptica 2015. – 2017.“ Za znanstveni projekt Zavoda za ornitologiju, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Fond je isplatio oko 400.000 kn kroz tri godine provedbe.

„Fond je prepoznao ovaj projekt iz razloga što su projektom prikupljeni podaci o strogo zaštićenim vrstama ptica. Fond sufinancira slične projekte, posebno bi se mogli istaknuti projekti Hrvatske agencije za okoliš i prirodu koji se odnose na strogo zaštićene vrste, uspostavu nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta, mrežu za zaštitu kitova i morskih kornjača i sl. Za ovakve projekte Fond je u zadnjih 5 godina isplatio oko 6,5 milijuna kuna“ – istaknuo je na predstavljanju projekta direktor Fonda Dubravko Ponoš.

„Znanstveno prstenovanje ptica metoda je istraživanja koja se temelji na individualnom obilježavanju ptica. Ptice se najčešće obilježavaju metalnim ili plastičnim prstenima na nozi. To je jedna od najučinkovitijih metoda istraživanja biologije, ekologije, ponašanja, kretanja, uspješnosti gniježđenja i populacijske demografije ptica. Praćenje kretanja prstenovanih ptica omogućuje nam da odredimo njihove selidbene putove i odmorišta, a to su ključne informacije potrebne za planiranje mreža zaštićenih područja za ptice“ – rekla je voditeljica projekta, dr.sc. Jelena Kralj sa Zavoda za ornitologiju, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Važnost ovog projekta je i uvođenje novog računalnog programa RingAccess koji omogućuje kvalitetniju pohranu i kodiranje podataka prikupljenih prstenovanjem i tako bolju povezanost s EURING-om (Europskom unijom prstenovačkih centrala), održavanje Prvog skupa prstenovača Hrvatske i pokretanje projekata prstenovanja. Tijekom projekta proveden je monitoring populacija niza vrsta u više Natura 2000 područja, osobito kolonijalnih vrsta i dupljašica u kućicama za gniježđenje, kao i praćenje selidbe u više Natura 2000 područja.

Za vrijeme trajanja projekta objavljeno je šest znanstvenih radova i jedan diplomski rad, a rezultati su predstavljeni na četiri međunarodna kongresa.

Izvor: fzoeu.hr

error: Content is protected !!