FBiH: Pregled poslovanja Mineco Group u 2016.

, Investitori

Britanska kompanija Mineco Limited zadovoljna je rezultatima postignutim u Srbiji i u regionu Zapadnog Balkana u 2016. godini, s obzirom na da su u potpunosti ispunjeni planovi proizvodnje u rudnicima olova i cinka u kojima posluje samostalno ili sa partnerima, kao i da su u završnoj fazi pripreme za otvaranje rudnika Bosil-Metal kod Bosilegrada i rudnika Olovo kod Olova u BiH.

Mineco je u 2016. ostvario rast i napredak u svim segmentima poslovanja, a pre svega u razvoju novih projekata. Zahvaljujući uspešnom radu postojećih aktivnih rudnika, kapaciteti Mineco Grupe su mogli da se maksimalno usmere na ostvarenje razvojnih ciljeva sistema. Osim redovnih ulaganja radi unapređenja i održavanja proizvodnje u njihovim oknima i pogonima, milionska sredstva su takođe uložena na pripremu za puštanje u rad probne proizvodnje u Bosilegradu i Olovu, a otpočeti su geološko-istraživački radovi nedaleko od Foče u Republici Srpskoj radi overe rudnih rezervi olova i cinka. Paralelno, celokupan projekat izgradnje male hidroelektrane na reci Drinjača u Republici Srpskoj je uspešno završen i građevinski radovi će krenuti početkom 2017. Godine, kada klimatski uslovi postanu povoljni. Vrednost projekta MHE „Medoš One“, instalisane snage od 4,71 MW i godišnjom proizvodnjom od 18 miliona kWh je blizu 10 miliona Evra, a priključenje na mrežu je planirano za prvo polugodište 2018. godine. Time se privredna delatnost Mineco Grupe proširuje na polje proizvodnje struje iz obnovljivih izvora energije.

U rudniku olova, cinka i bakra Bosil-Metal kod Bosilegrada se privodi kraju priprema pilot postrojenja u sklopu testiranja tehnologije proizvodnje. U najkraćem roku se očekuju konačna odobrenja nadležnih organa, što znači da je do zvaničnog početka rada ovog rudnika ostalo još svega nekoliko meseci. Prikupljena tehnološka iskustva će se koristiti za projektovanje pogona za komercijalnu preradu rude.

Do sada je zaposleno oko 70, a pri punoj proizvodnji se očekuje da će u njemu raditi do 300 ljudi. Većina zaposlenih u ovom rudniku kod Bosilegrada su stanovnici okolnih naselja, u čiju obuku i profesionalni napredak Mineco kontinuirano ulaže.

Tokom 2016. su ulaganja nastavljena povećanim tempom čime se ukupna investicija u rudnik Bosil-Metal podigla na 13,5 miliona Dolara. Kada bude spreman, to će biti prvi rudnik u Srbiji sa podzemnom eksploatacijom koji je kompletno izgrađen i osposobljen za rad u poslednjih 40 godina. Svi aspekti funkcionisanja Bosil-Metala će biti u skladu sa najvišim standardima bezbednosti na radu, zaštite životne sredine, kontrole kvaliteta proizvodnje i drugih. Očekuje se da taj rudnik, kao i ostali u kojima posluje Mineco, bude nosilac razvoja privrede na teritoriji opštine Bosilegrad koja se trenutno nalazi na najnižem stepenu ekonomskog razvoja u Republici Srbiji.

Dva aktivna rudnika olova i cinka u Srbiji, Rudnik kod Gornjeg Milanovca i Veliki Majdan kod Ljubovije, u kojima Mineco radi sa partnerima, zabeležili su takođe odlične rezultate ove godine.

Rudnik Veliki Majdan, koga je Agencija za privatizaciju Srbije proglasila za primer uspešnog preuzimanja iz stečaja, nastavio je da uspešno posluje i ove godine. Paralelno sa rudarsko-istraživačkim aktivnostima radi dokazivanja novih rudnih rezervi, ovaj najveći privredni subjekat u opštini Ljubovija je u velikoj meri učestovao na svim poljima razvoja projekta Bosil-Metal u okviru poslovno-tehničke saradnje. Plan za iduću godinu uključuje geološka istraživanja na dve nove lokacije i pomoć opštini u izgradnji lokalnog puta. Zaposlenje u ovom rudniku je našlo oko 300 žitelja ove opštine, a tokom 2017. je u planu da se ovaj broj uveća za 5-10 odsto.

Rudnik Rudnik kod Gornjeg Milanovca, koji je proglašen jednom od pet najboljih privatizacija u Srbiji u studiji NALED-a i USAID-a, ove godine je nastavio da niže nagrade za uspešno poslovanje, kao i za društvenu odgovornost i ulaganje u lokalnu zajednicu. Komisija Ministarstva za rad ove godine je odlučila i da taj rudnik predstavlja Srbiju na prestižnom Evropskom takmičenju dobre prakse u domenu zdravlja i bezbednosti na radu, čiji će rezultati biti poznati na proleće. Briga za oko 420 zaposlenih je kontinuiran sistemski proces sa definisanim ciljevima koji pokrivaju stalnu obuku i razvoj kadrova. Naglašena pažnja je posvećena bezbednosti na radnom mestu u cilju prevencije povreda na radu.

Nakon četiri godine razvoja projekta i pripreme podzemnih objekata, rudnik Geomet kod Olova u BiH takođe će biti otvoren početkom 2017. godine gde će se obavljati eksploatacija rude ceruzita. Ovaj rudnik, u koji je Mineco investirao više od milion dolara samo poslednjih 12 meseci, zapošljavaće do 200 ljudi kada bude u radio u punom kapacitetu. To će biti prvi izgrađeni rudnik sa podzemnom eksploatacijom u BiH posle 30 godina.

Mineco u Republici Srpskoj uspešno posluje sa svojim partnerima i kroz rudnik Gross kod Srebrenice, koji je najveći i najuspešniji privredni subjekat toga kraja. Kao najveći rudnik u Mineco Grupi, Gross u ovom trenutku pruža zaposlenje za 527 ljudi. Pravovremenim delovanjem, dokvalifikacijom i prekvalifikacijom blizu 300 radnika, na vreme je stvorena baza od mladih kvalifikovanih kadrova čime je uspešno obavljena smena generacija jer je u kratkom periodu preko 100 iskusnih radnika koji su činili okosnicu proizvodnje ostvarilo uslove za odlazak u penziju.

Sa proizvodnjom od oko 330.000 tona rovne rude, Gross je i u 2016. premašio rekordne rezultate iz prethodne godine, što predstavlja povećanje proizvodnje od preko 180 odsto od 2007. godine kada je potpisan Ugovor o koncesiji. Iako se tim ugovorom Gross obavezao da tokom 30 godina trajanja koncesije investira 28 miliona KM, taj iznos je usled ambicioznih planova za razvoj i modernizaciju rudnika premašen još 2015. godine. Tokom 2016. je investirano više od 3 miliona KM dok je predlog ulaganja u 2017. godini oko 5,25 miliona KM. Od 2007. do danas, Gross je na ime koncesione naknade uplatio oko 9,75 miliona KM u budžet Republike Srpske, dok je samo tokom 2016. na ime raznih poreza i doprinosa uplatio dodatnih više od 5,2 miliona KM. Visok stepen društvene odgovornosti se ogleda u pruženoj podršci mnogobrojnim ustanovama, društvima, klubovima i lokalnoj zajednici uopšte sa ukupnim davanjima od oko 530.000 KM.

Ovogodišnje rezultate Mineco Group je krunisao pokretanjem i učešćem u naučno-tehnološkom programu u okviru Horizont 2020 aktivnosti Evropske Komisije, čiji je glavni cilj povezivanje nauke i privrede. Mineco će kao deo konzorcijuma zajedno sa Univerzitetom iz Eksetera raditi na pronalaženju tehnološki najboljih i investiciono dobrih rešenja za manja nalazišta mineralnih resursa širom Evrope.

Mineco će takođe nastaviti da ulaže u obrazovanje kadrova za oblast rudarstva, pa je u planu i nastavak saradnje sa Fondacijom Evro za znanje, sa kojom je ove godine prvi put odlučio da stipendira dvoje uspešnih studenata rudarsko geoloških fakulteta u Srbiji.

Očekujući kontinuitet uspešnog poslovanja i u narednoj godini, Mineco će nastaviti započeti investicioni ciklus u nameri da zadrži status Grupe kao najznačajnijeg direktnog investitora u rudarstvo regiona zapadnog Balkana iz privatnog sektora. U prilog tome ide podatak da od 2004. ukupna ulaganja članica Mineco Grupe u regionu premašuju 64 miliona dolara. Interesovanje stranih investitora za razvoj rudarskih projekata u regionu su u porastu i taj trend će se s velikom verovatnoćom nastaviti. Mineco će u tome učestvovati, poštujući sve visoke standarde bezbednosti na radu, zaštite životne sredine i uopšte principe društveno-odgovornog poslovanja.

error: Content is protected !!