Princip zagađivač plaća jedna je od najvećih briga u implementaciji pravedne tranzicione podrške

, Vesti

Princip zagađivač plaća (PPP) jedna je od najvećih briga u implementaciji pravedne tranzicione podrške. Ovaj princip bi trebao osigurati da zagađivači snose troškove svog zagađenja i da budu podsticani da izbegnu štetu po životnu sredinu. Međutim, u samo tranzicionim procesima širom Evrope, pokušava se prebaciti odgovornost za obnovu zemljišta sa kompanija koje su profitirale od rudarstva i proizvodnje energije iz fosilnih goriva na Fond za pravednu tranziciju (JTF) i druga povezana sredstva. Stoga je neophodna stroža primena Principa; međutim, način na koji ga treba primeniti je trenutno nejasan.

Ovaj brifing analizira primenu načela zagađivač plaća u teritorijalnim planovima pravedne tranzicije (TJTP) u različitim zemljama CIE. On daje preporuke za osiguranje pravilne primene ovog principa u procesu pravedne tranzicije.

Takođe sadrži aneks, koji je pripremio Evropski biro za zaštitu životne sredine, koji predlaže konkretnu kontrolnu listu koja bi osigurala da su TJTP -ovi kompatibilni sa principom Zagađivač plaća.

Izvor: bankwatch.org

error: Content is protected !!