Projekat koji će Srbiju vinuti među prve na svetu: Predstavljen plan za kopanje litijuma

, Vesti

Konačno je plan celog projekta Jadar ugledao svetlost dana. Izdvajamo vam nekoliko najvažnijih propratnih projekata i šta će sve vađenje litijuma doneti u selima oko Loznice.

 

Prostorni plan područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita “Jadar” stavljen je na rani javni uvid koji će trajati do kraja godine.

Kako je navedeno u dokumentu, inicijativa za izradu Prostornog plana podneta je Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u decembru 2016. od strane privrednog društva Rio Sava Exploration d.o.o. Beograd, kompanije koja posluje u okviru globalne rudarske korporacije Rio Tinto.

Početku izrade Prostornog plana prethodila su višegodišnja istraživanja minerala jadarita (natrijum-litijum-borosilikat), koji su geolozi Rio Sava Exploration  pronašli u slivu reke Jadar i po kojem je ovaj jedinstveni mineral i dobio ime – piše u dokumentaciji.

Područje Prostornog plana obuhvata površinu od 293,91 kilometra kvadratna i ukupno 22 katastarske opštine na teritoriji grada Loznice (naselja Runjani, Lipnica, Bradić, Brnjac, Veliko Selo, Jarebice, Draginac, Simino Brdo, Cikote, Šurice, Stupnica, Slatina, Korenita, Gornje Nedeljice, Donje Nedeljice, Grnčara i Šor) i opštine Krupanj (naselja Kostajnik, Dvorska, Brezovice, Krasava i Cerova).

Ležište “Jadar” u kome je krajem 2004. godine otkriven do tada nepoznat mineral jadarit nalazi se u centralnom delu obuhvata Prostornog plana, i za sada je jedino mesto na kojem je pronađen ovaj mineral koji je nov za nauku, a predstavlja koncentraciju litijuma i bora. Na osnovu godišnjeg izveštaja za 2017. godinu globalne rudarske korporacije “Rio Tinto”, procena resursa jadarita je izvršena samo za Donju jadaritsku zonu, na ukupno 136 miliona tona. Pored otvaranja eksploatacije jadarita, u okviru područja Prostornog plana, očekuje se obnavljanje proizvodnje antimona, kao i eksploatacija olovo-cinkane rude.

Projekat “Jadar”, podsetimo, prema procenama će zaposliti 700 ljudi (do 400 u rudniku, na površini oko 100 i oko 200 radnika u održavanju), podrazumeva promenu namene režima korišćenja prostora, izgradnju objekata, saobraćajnica i infrastrukture, sprovođenje rudarskih aktivnosti, preradu rude, proizvodnju, deponovanje materijala i uspostavljanje mera zaštite na prostoru ukupne površine od oko 2030,64 hektara.

Prostor za realizaciju projekta je podeljen na nekoliko zona, na primer, u Zoni rudarskih aktivnosti biće izgrađena dva vertikalna okna za pristup rudnom telu, za ventilaciju rudnika i transport rude i rudarskog otpada na površinu. U rudniku će se primenjivati dve tehnike otkopavanja: konvencionalno bušenje i miniranje i mašinsko kontinualno otkopavanje.

Planirano je odlagalište otpadnog stenskog materijala kapaciteta oko 5,2 miliona metara kubnih unutar prve podzone.

Dalje, koncepcija razvoja na obuhvatu plana podrazumeva izgradnju novog putnog pravca Ruma-Šabac-Loznica, kao i izgradnju nove deonice Valjevo-Loznica u dužini od oko 13,75 kilometra. Projekcije ukazuju na generisanje približno 600 kamiona u dovozu i oko 1.400 kamiona u odvozu, na nedeljnom nivou, a preovladavaće kamioni kiperi.

Železnička infrastruktura predviđena projektom obuhvatiće rekonstrukcija postojeću regionalne pruge Ruma – Šabac – Rasputnica Donja Borina – državna granica – (Zvornik Novi) i izgradnju nove železničke pruge Valjevo – Loznica, koja će u jednom delu biti izmeštena, te je planirana gradnja više mostova radi premošćavanja novoprojektovanih regulisanih korita rečnih tokova, koji će se ukrštati sa izmeštenim delom trase pruge.

Planom je takođe predviđena i gradnja nedostajuće vodoprivredne i hidrotehničke infrastrukture – rezervoara na planiranim lokacijama i rekonstrukcija i modernizacija mreže i objekata.

Izvor: biznis.telegraf.rs

error: Content is protected !!