Problem otpada rešiti zajedničkom saradnjom CG, Srbije i BiH

, Vesti
Problem otpada na obalama i u reci Lim duž čitave njene obale može da se reši samo zajedničkom saradnjom Crne Gore, Srbije i BiH, kao i opština kroz koje teče Lim, saopšteno je na konferenciji predstavnika NVO Euromost.
Konferencija je održana povodom realizacije projekta “Identifikacija, registracija i evidencija divljih deponija na obalama Lima od Plava do Bijelog Polja” koji je odobren od strane Komisije za raspodelu sredstava programima NVO Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Koordinator na projektu Almer Mekić je kazao da je predloženi projekat usmeren na identifikaciju, registraciju i evidenciju divljih deponija na obalama Lima, na potezu od Plava do Bijelog Polja, dužine od oko 87 kilometara.

– Ovaj projekat je nastavak onoga što smo uradili 2019. godine kada smo uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje nam je obezbedilo opremu, dron i čamac sa kompletnom opremom, evidentirali svaku deponiju na obalama Lima na području opštine Bijelo Polje, uradili bazu podataka. Tako da sada znamo sve njene lokacije i količine otpada – kazao je Mekić.

Istakao je da će ove godine sa svojom opremom i uz podršku istog ministarstva evidentirati sve deponije na području Plava, Andrijevice i Berana do administrativne granice sa Bijelom Poljem, u mestu Bioča, i tako stvoriti uslove da se može početi sa uklanjanjem svih divljih deponija. Na ovaj način će u znatnoj meri doprineti očuvanju životne sredine i biljnog i životinjskog sveta.

– Ipak, prije toga moramo uložiti napor kako bismo sprečili da nesavesni pojedinci i dalje formiraju deponije na ovom prostoru. U suprotnom, sve će biti uzalud. Vreme je da se konačno krene sa kaznenim merama i sprečavanjem stvaranja divljih deponija na obalama Lima – kazao je između ostalog Mekić.

Profesorka biologije Eladana Canović, koja će takođe biti stručni saradnik na projektu, naglasila je da problem ogromnog otpada koji se nalazi na obalama i u reci Lim duž čitave njene obale može da se reši samo zajedničkom saradnjom tri države – Crne Gore, Srbije i BiH kao i opština kroz koje teče Lim.

– Upravo u tom smeru je i okrugli sto kao jedna od brojnih projektnih aktivnosti, a koji će se održati u Opštini Plav 14. marta na Međunarodni dan reka. Tema okruglog stola biće zaštita Lima od izvora do ušća. Očekujemo da okruglom stolu učestvuju sve zainteresovane strane koje mogu da doprinesu da problem koji je više nego evidentan konačno počne da se rešava. Pored predstavnika naših ministarstava i opština, pozvaćemo i predstavnike vlada Srbije i Bosne i Hercegovine i njihovih resornih ministarstava za ovu oblast, kao i predstavnike opština i udruženja iz ove tri države i međunarodnih udruženja i organizacija koje se bave zaštitom Lima i zaštitom drugih reka u regionu – kazala je Canovićeva, prenosi eKapija.