Region, Revitalizacija reka je glavna tema ovogodišnjeg Svetskog dana močvarnih staništa

, Vesti

-Ulaganjem u obnovu reka, močvara i tresetišta ulaže se u klimatski otpornu budućnost i jako smo srećni što su to prepoznali i naši donatori koji su odlučili da ulože u obnovu Mure, Drave i Dunava u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, ističe Ivana Korn Varga iz WWF Adrije i dodaje da će kroz petogodišnji projekt „Revitalizacija Evropskog Amazona“ koji sprovodimo na području petodržavnog UNESCO-vog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, biće revitalizovani različiti ekosistemi na četiri lokacije, a lokalno stanovništvo će biti direktno uključeno u sve aktivnosti. Osim što ćemo podržati razvoj održivih oblika poslovanja sprovođenjem održivog ekonomskog inkubatora, povezaćemo i sve ključne činioce kako bi zajednički nastavili da revitalizujemo to područje i nakon završetka našeg projekta, ističe Korn Varga.

U Srbiji će u Specijalnom rezervatu prirode Gornje podunavlje biti rađeno na konverziji iz plantaža hibridne topole u autohtonu heterogenu plavnu šumu, a osim toga biće istraženo kako će se područje prirodno revitalizovati.

Revitalizovaćemo vlažne livade uz reku Muru u Sloveniji, gde će biti uspostavljen i model cirkularne ekonomije kroz tradicionalno stočarstvo u saradnji s lokalnim poljoprivrednicima, lokalnim vrtićima i školama.

U Hrvatskoj će, na reci Dravi, u blizini ušća reke Mure, biti povezan rukavac čime će se povećati retencijsko područje za vreme većih vodenih talasa i tako će ponovno biti omogućen protok vode na popularno kupalište u blizini opštine Legrad.

U Parku prirode Kopački rit biće očišćen rukavac i tako povezan Dunav s Kopačkim jezerom koje je ujedno i najveća stajaća voda u parku, piše Eko Nec.

error: Content is protected !!