FBiH: Registar NVO preostali neispunjeni uslov iz preporuka FATF-a

, NVO

Na planarnoj sjednici FATF-a u februaru u Parizu trebalo bi biti poznato je li Bosna i Hercegovina ispunila preporuke iz Akcionog plana tog tijela, izvještava BHT.

Nadležni u BiH tvrde da je 90 posto preporuka ispunjeno te da nedostaje kompletiranje registra nevladinih organizacija u BiH.

Krajem prošle godine BiH je okarakterizirana kao zemlja sa strateškim nedostacima u dijelu sprečavanja novca i finansiranja terorizma.
U našoj zemlji registrovano je čak 22 hiljade nevladinih organizacija. Samo 8.000 redovno podnosi finansijske izvještaje.
BiH još uvijek nema jedinstven registar nevladinih organizacija što je jedan od uslova iz Akcionog plana FATF-a.

– Postoje organizacije koje su nekada osnovane i kada se prvi projekt završio više nisu aktivne pa samim tim ne podnose ni izvještaje. Međutim, institucije države trebale bi napraviti sistem u kojem će se, između ostalog, moći i to provjeriti – koje NVO su aktivne, koje nisu aktivne, kaže Omer Tufo iz Centra za promociju civilnog društva.
Grenko Arapović iz Ministarstva pravde BiH najavljuje da novim izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i fondacijama bizi predviđen i nadzor nad radom udruga i fondacija koji će vršiti Upravni inspektorat Minisarstva pravde BiH.

Finansijska netransparentnost u radu NVO omogućava brojne zloupotrebe, pa i mogućnost za pranje novca i finansiranje trorističkih aktivnosti.
– Prosto je neopravdano da postoji toliko onih koji su izostavljeni iz tog sistema i mislim da će u predpristupnom procesu EU u mnogim oblastima biti nužan korak uspostava registara i posjed informacija, kaže Adisa Omerbegović-Arapaović, dekanesa Ekonomskog fakuzlteta Američkog univerziteta u BiH.

BiH je do sada u nekoliko navrata izbjegla stavljanja na crnu listu FATF-a. Ipak, na narednoj plenarnoj sjednici ovog tijela, a koja ja planirana u februaru bit će jasnije šta su bh. vlasti ispu ile iz Akcionog plana, a na kojeg su se obavzale i potpisivanjem Reformske agende.

izvor: indikator.ba

error: Content is protected !!