Republika Srpska: EBRD razmatra finansiranje projekata distribucije Elektrokrajina sa €15mEBRD

, Vesti

EBRD razmatra obezbeđivanje korporativnog kredita u iznosu od 15 miliona evra distributivnoj kompaniji ZP Elektrokrajina a.d. Banja Luka, za rekonstrukciju mreže na niskom i srednjem naponu; rekonstrukciju trafostanica; i uvođenje smart metering sistema. Projekat će podržati ZP Elektrokrajina u postizanju strateških ciljeva smanjenjem gubitaka, poboljšanjem efikasnosti naplate uvođenjem pametnih brojila i unapređenjem kvaliteta snabdevanja zamenom trafostanica i rekonstrukcijom mreže. Banka će obaviti temeljan pregled korporativnog upravljanja i dati preporuke kako da se postignu najbolji međunarodni standardi. ZP Elektrovojvodina je kompanija za distribuciju električne energije koja obezbeđuje usluge za 50 odsto potrošača u RS i BiH. Većinski vlasnik kompanije je EPRS koja je u stoprocentnom vlasništvu Vlade RS. Elektrokrajina ima 1.700 zaposlenih i najveći je distributivni ogranak. Pozajmica koju će obezbediti EBRD iznosiće 15.000.000 evra. Pun iznos sredstava će se koristiti za finansiranje CAPEX za projekat.

error: Content is protected !!