Republika Srpska: Elektroprivreda RS planira ulaganja vrijedna 357 mil KM u 2017.

, Investitori

Elektroprivreda Republike Srpske prebaciće u 2016. godini plan proizvodnje električne energije za 10%, smanjeni su distributivni gubici, dok su ukupna ulaganja za 2017. godinu predviđena u iznosu od 357 mil KM, ističe u intervjuu Srni direktor ERS-a Željko Kovačević.
Kada je riječ o poslovanju pojedinačnih preduzeća, Kovačević navodi da se njihovi finansijski izvještaji očekuju krajem februara, te da je rano govoriti o brojkama, dok će konsolidovani izvještaj Mješovitog holdinga Elektroprivreda RS biti 30. aprila 2017. godine.

Kovačević naglašava da se najznačajnije investicije za sljedeću godinu odnose na proizvodna preduzeća – tri hidroelektrane i dvije termoelektrane i napominje da će ERS, uglavnom iz sopstvenih sredstava, u narednoj godini ulagati u opremu i nove objekte proizvodnih preduzeća.

– Za te svrhe planirano je 248 mil KM, pa se s pravom može reći da će 2017. biti investiciona godina – navodi Kovačević, a kao najvažnije investicione projekte najavljuje izgradnju dovodnog tunela sa ulaznom građevinom i pristupnim tunelima za hidroelektranu Dabar, početak građevinskih radova na izgradnji MHE Bočac 2, te za pripremne aktivnosti na realizaciji projekta hidroelektrane Buk Bijela.

Najviša ulaganja, ističe, biće u TE Ugljevik – planirano je 122 mil KM.

– Za projekat odsumporavanja izdvojili smo 30 mil KM, a radiće se i kapitalni remont generatora, rekonstrukcija elektrofiltera, nabavka rudarske mehanizacije, dampera, bagera – precizira Kovačević.

Što se tiče Rudnika i Termoelektrane Gacko, planirana je investiciona otkrivka uglja u iznosu od 7 mil KM i nabavka rudarske mehanizacije.

Planirana investiciona ulaganja elektrodistributivnih preduzeća u 2017. iznosiće 96,8 mil KM, i to 60 miliona za izgradnju novih distributivnih objekata, a ostatak novca biće utrošen u sanaciju postojeće mreže i objekata.

ERS investira i u vanjske poslove, tako da je za izgradnju zatvorenog bazena u Trebinju, čiji radovi počinju sljedeće godine, izdvojila 4,8 mil KM.

Kovačević podsjeća da je, od 1. januara do 31. oktobra ove godine realizovano 111,5 miliona investicija, prvenstveno u proizvodna preduzeća koja su u kapitalne projekte, novu opremu i objekte uložila, 77,5 mil KM.

Kada je riječ o distributivnim gubicima, direktor ERS-a napominje da je nastavljen trend njihovog smanjenja, ističući da su u 2016. godini iznosili oko 11,5%, što je na nivou realnih tehničkih gubitaka sistema, i manje nego u Srbiji, gdje iznose oko 14%, a Crnoj Gori 16%.

izvor: ekapija.com

error: Content is protected !!