Republika Srpska: TE Stanari obnovljena ekoloska dozvola

, Investitori

U procesu usklađivanja sa EU direktivama, Vlada Republike Srpske donela je nove propise u vezi zaštite prirodne sredine.
U skladu sa novim propisom i vazećim EU direktivama, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju donelo je rešenje o obnavljanju ekološke dozvole za EFT Stanari, čime je pooštren dozvoljeni nivo emisije štetnih gasova. Po zakonu dozvola se obnavlja svakih 5 godina.
Kako kazu u EFT promene regulative nemaju uticaja na izgradnju TE Stanari obzirom da primenjena tehnologija i oprema koja se ugrađuje ispunjava uslove iz obnovljene ekološke dozvole, odnosno zahteve definisane EU direktivama.

error: Content is protected !!