Republika Srpska: U RS propalo 7 koncesija zbog kršenja ugovora

, Investitori

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske raskinulo je sedam koncesionih ugovora, pet se odnosilo na oblast rudarstva, a dva na energetiku.
– Razlozi za raskid ugovora iz oblasti rudarstva su nepoštivanje rokova iz koncesionog ugovora, nedostatak novca i gubitak tržišta usljed krize – kazali su u Ministarstvu.

Raskinuta su i dva ugovora za izgradnju i korišćenje malih hidroelektrana – “Kobiljska rijeka” na Kobiljskoj rijeci u Kneževu sa koncesionarom “Inter-hem” iz Banja Luke i “Govza B-G-2″ na rijeci Govzi u Foči sa firmom “Eling MHE” iz Teslića.
– Razlog za raskid ugovora je spajanje tih malih hidroelektrana sa drugima. Analizom je utvrđeno da je najbolje rješenje spajanje ovih koncesija, odnosno izgradnja jedne male hidroelektrane sa poboljšanim tehničkim karakteristikama – pojasnili su u Ministarstvu i dodali da sprovode detaljnu analizu svih koncesionih ugovora i da će sa koncesionarima koji nisu napravili pomake u realizaciji biti raskinuti ugovori.
U izvještaju Komisije za koncesije RS, koji će poslanici razmatrati na idućoj sjednici Narodne skupštine RS, navedeno je da je potrebno veće angažovanje inspekcija s ciljem sprečavanja nelegalne eksploatacije dobara na koje se odnosi koncesija i zloupotrebe zakona i ugovora o koncesijama. U oblasti poljoprivrede kao najveći problemi su navedeni uzurpacija zemljišta pod koncesijom od strane trećih lica, neusaglašenost parcela u javnim registrima sa stanjem na terenu i neplaćanje ili neredovno plaćanje koncesione naknade. U izvještaju je navedeno da je lani prvi put došlo do značajnijeg stepena realizacije ugovora za izgradnju malih hidroelektrana.

error: Content is protected !!