Rudarski otpad na oko 24 miliona kubnih metara širom Srbije

, Vesti

Od 250 istraženih lokacija širom Srbije na čak 150 postoji rudarski otpad, kako je procenjeno, u ukupnoj količini od oko 24 miliona kubnih metara.

Kako je rečeno na javnoj prezentacija projekta Katastar rudarskog otpada, osam timova inženjera i tehničara rudarske i geološke struke paralelno sa radom na terenu i istraživanjima, radili su i na razvijanju veb aplikacije katastra rudarskog otpada, koja je takođe predstavljena na skupu.

Tokom tri godine projektni tim prikupio je, analizirao i klasifikovao podatke o aktivnim i napuštenim lokacijama rudarskog otpada u Srbiji.

Objedinjeni podaci skladišteni su u inventar koja čini katastar rudarskog otpada, a katastar je dostupan u formi knjige i veb aplikacije, i predstavlja važan korak u uspostavljanju odgovornog i održivog upravljanja rudarskim otpadom u Srbiji.

Projektni tim lider Piter Bajer rekao je da su istraživanja na terenu i analize završeni i da su sada u fokusu aktivnosti na izveštavanju.

“Predali smo izveštaje za 22 lokacije, dok na preostalih 19 izveštaja još uvek radimo. Prema kompletiranim izveštajima, napuštene lokacije rudarskog otpada u većini slučajeva imaju nepovoljan uticaj na površinske i podzemne vode”, rekao je Bajer.

Šef Odseka za rudarstvo Ministarstva rudarstva i energetike Dragana Jelisavac Erdeljan poručila je da se značaj tog projekta ogleda i u tome što će Srbija imati objedinjene i sistematizovane podatke o lokacijama rudarskog otpada, uključujući količine i karakter rudarskog otpada, kao i kategoriju odlagališta i skrining uticaja na životnu sredinu i zdravlje.

Projekat je vredan 2,1 miliona evra i 90 odsto je finansiran od strane Evropske unije, a ostalo je sufinansirala Republika Srbija.

Prezentaciji u Boru prisustvovali su i predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike i Delegacije Evropske unije u Srbiji.

 

Izvor: b92.net

error: Content is protected !!