Rumunija: ANRE kaznio Transelektriku zbog kršenja evropskih propisa o pružanju informacija

, Vesti

Transelektrika je novčano kažnjena od strane Regulatorne agencije za energetiku, sa 2,4 miliona leva (508 hiljada evra) zbog kršenja evropskih propisa o pružanju informacija, navodi se u saopštenju upućenom Berzi u Bukureštu.

Nacionalna kompanija za prenos električne energije Transelektrika obavestila je javnost i investitore da je 27. avgusta 2019. godine ANRE izdao izveštaj u kome se konstatuje da je operator prenosnog sistema izvršio sedam prekršaja vezanih za nepoštovanje obaveza utvrđenih u članu 15. Uredbe (EK) 714/2009, zbog čega se kompanija sanikcioniše novčanom kaznom u iznosu od 2.400.000 leva (508.000 evra).

Translektrika će analizirati razloge predstavljenu u izveštaju kako bi iskoristila pravo da na sudu ospori sve nepravilnosti u izveštaju, saopštila je Transelektrika.

U članu 15. Uredbe EK se navodi:

1) Operatori prenosnih sistema sprovode mehanizme koordinacije i razmene informacija kako bi osigurali bezbednost mreže u kontekstu upravljanja kongestijama.

2) Standardi sigurnosti, rada i planiranja koje koriste operateri prenosnih sistema su javni. Objavljene informacije moraju sadržati opštu šemu za izračunavanje ukupnog prenosnog kapaciteta i granice izvodljivosti prenosa na osnovu elektro i fizičkih karakteristika mreže. Te šeme moraju biti odobrene od strane regulatora.

3) Operatori prenosnog sistema svaki dan objavljuju procene raspoloživih kapaciteta prenosa, navodeći koji prenosni kapaciteti su već rezervisani. Ove publikacije se objavljuju u određenim intervalima, pre datuma prenosa, i uključuju, u svim slučajevima, procene nedelju dana unapred i mesec dana unapred, kao i kvantitativne indikatore očekivane izvodivosti raspoloživog kapaciteta.

4) Operatori prenosa objavljuju relevantne podatke u vezi sa ukupnom predviđenom tražnjom i realnom tražnjom, realnom dostupnošću i upotrebom aktive za proizvodnju i potrošnjom, dostupnošću i upotrebom mreže i interkonekcija, kao i balansnom energijom i rezervnim kapacitetima. Što se tiče raspoloživosti i realne upotrebe malih proizvođača, mogu se koristiti zbirne procene.

ANRE je smatrao da su prekršene odredbe Uredbe (EK) 714/2009, u vezi sa objavljivanjem podataka na transparentnim platformama o kašnjenju prenosa (na nivou sata)  u periodu 2017-2018. godina. U skladu sa važećim propisima, u roku od 15 dana biće isplaćena polovina minimalnog iznosa predviđenog normativnim aktom za svaki od sedam prekršaja, odnosno ukupno 70.000 leva (14.800 evra). Transelektrika preduzima korake da ospori kaznu. Uticaj na kompaniju je minimalan, dodaje se u saopštenju kompanije.

 

 

Izvor: e-nergia.ro

error: Content is protected !!