Rumunija: Država traži način da obezbedi finansijsku podršku za HE Tarnita, u skladu sa pravilima EU

, Vesti

Rumunija namerava da nastavi izgradnju reverzibilne hidroelektrane Tarnita-Lapuštešti, nakon prekida procedure za izbor investitora prošle godine, a prvi korak je povećanje osnovnog kapitala projektne kompanije Hidro Tarnita.

Ona je većinskim delom (99%) pod kontrolom Kompanije za upravljanje u energetici, uz marginalno učešće Energetskog kompleksa Hunedoara. Ministarstvo energetike je jedini akcionar obe kompanije. SAPE predviđa povećanje osnovnog kapitala Hidro Tarnita, ali prvo želi da osigura da to neće biti okarakterisano kao nezakonita državna pomoć od strane EU.

S tim ciljem, kompanija namerava da angažuje konsultanta za sprovođenje takozvanog testa privatnog ekonomskog operatora u tržišnoj ekonomiji, kao releventnog metoda za procenu operacije povećanje akcijskog kapitala Hidro Tarnita. Vrednost konsultantntskog ugovora je 50.000 evra.

Od avgusta 2014. do avgusta 2016. Hidro Tarnita je sprovela proceduru selekcije za odabir privatnog investitora za projekat hidroelektrane Tarnita-Lapuštešti. Nakon predkvalifikacione faze, u igri su ostala tri kineska konzorcijuma – Gezhouba Group Company Limited-Wu Lingpower Corporation, China Huadian Engineering-Guizhou Wujiang Hydropower i Huaneng Lancang River Hydropower-Hydrolancang International Energy.

Međutim, u septembru 2017. Vlada je odlučila da otkaže proceduru selekcije i razmotri druge načine da privuče investitore, uključujuči javno-privatno partnerstvo.

Vlada Viktora Ponte je 2014. usvojila Uredbu o pružanju državne pomoći za reverzibilne hidroelektrane sa skladištenjem električne energije, kao što je projekat Tarnita-Lapuštešti. Državna pomoć sastoji se u izuzeću od plaćanja poreza na zemljište za izgradnju, izuzeću od obaveze kupovine zelenih sertifikata i takse za kogeneraciju, oslabađanju od plaćanja tarife kompaniji Trasnselektrika za prenos električne energije, kao i svih tarifa, taksi, doprinosa i naknada za upravljanje vodenim resursima.

Izgradnja hidroelektrane Tarnita, na lokaciji udaljenoj 30 kilometara od grada Kluž-Napoka, mogla bi trajati pet do sedam godina. Projekat uključuje izgradnju četiri jedinice kapaciteta 250 MW, a njena svrha je da balansira energetski sistem kada dođe do potencijalnog puštanja u rad blokova Černavoda 3 i 4. Pojedini stručnjaci tvrde da bi hidroelektrana bila neefikasna u tržišnim uslovima. Troškovi investicije procenjuje se na preko milijardu evra.

Vlada ocenjuje da je podrška investicijama u reverzibilne hidroelektrane neophodna je zbog balansiranja nacionalnog energetskog sistema, koji karakteriše veliki udeo obnovljivih izvora energije u energetskom miksu. Balansiranje se vrši skladištenjem električne energije proizvedene u periodima niske potrošnje (radom u režim pumpanja, akumulacijom vode u gornjem rezervoaru) i oslobađanjem tokom perioda vršne potrošnje (uz rad turbine ispuštanjem vode u donji rezevoar).

U Evropskoj uniji je 2014. godine u funkciji bilo 170 reverzibilnih hidroelektrana, ukupnog kapaciteta 145.000 MWh, dok je još 60 u različitim fazama izgradnje.

Izvor: profit.ro