Rumunija: Država uzima novac za investicije od energetskih kompanija, Nukelarelektrika mora da plati 50 miliona evra dodatnih dividendi

, Vesti

Pored Romgaza, Ministarstvo energetike zatražilo je i od Nuklearelektrike da isplati dodatne dividende u iznosu od 238 miliona leva (51,1 milion evra).

Upravni odbor kompanije sazvao je Skupštinu akcionara za 10. Decembar, kako bi odobrila predlog o raspodeli dividendi u bruto iznosu od 238 miliona leva, odnosno 0,78935014 leva po akciji, navodi se u saopštenju koje je prenela Berza u Bukureštu.

Odluka o sazivanju skupštine usledila je nakon zahteva Ministarstva energetike, većinskog vlasnika kompanije, sa udelom od 82,49%, koji je podnet 6. novembra, i odnosi se na raspodelu dividendi akcionarima.

Prošle godine, na sastanku Skupštine akcionara, održanom 11. jula, akcionari su usvojili predlog Upravnog odbora da se ne distribuiraju dodatne dividende iz rezervi i neraspoređene dobiti, kako bi sredstva bila iskorišćena za velike investicije, posebno realizaciju programa retehnologizacije reaktora 1 nuklearne elektrane Černavoda.

Dan pre zahteva upućenog Nukelarelektriki, Ministarstvo energetike je zatražilo od Romgaza da isplati dodatne dividende u iznosu od 501 milion leva (107,4 miliona evra).

Nuklearelektrika je isplatila ove godine na ime dividendi 271 milion leva (58,2 miliona evra).

U prvih šest meseci ove godine, neto dobit Nuklearelektrike iznosila je 39,2 miliona evra, što je za 15,93% više u odnosu na isti period prošle godine.

Izvor: investenergy.ro

error: Content is protected !!