Rumunija: EK Oltenia je uložila stotine miliona evra za usklađivanje sa ekološkim propisima – odgovor Grinpisu

, Vesti

Energetski kompleks Oltenia odgovorio je na kritike NVO Grinpis, koja zahteva povlačenje dozvole za rad termoelektrane Rovinari, tvrdeći da su optužbe ekologa lažne. Saopštenje prenosimo u celini.

„EK Oltenia je uvek meta napada ekoloških nevladnih organizacija koje imaju za cilj ukidanje energije proizvedene iz uglja, iako je, za razliku do drugih proizvođača električne energije, koji nemaju ekološke dozvole neophodne za rad, kompanija uložila stotine miliona evra u instalacija koje omogućavaju da uticaji na životnu sredinu budu unutar granica propisanih važećim zakonodavstvom. Napori i dostignuća kompanije u ovom pogledu te organizacije ne uzimaju u obzir.

EK Oltenia je izvršila investicije u cilju ispunjavanja ekoloških uslova koje propisuje evropsko zakonodavstvo o emisijama zagađujućih materija u vazduh, vodu i zemljište (modernizacija elektrofiltera, implementacija instalacija za smanjenje emisija CO2, kao i evakuaciju šljake i pepela) i ekološke rekonstrukcije šumskog i poljoprivrednog zemljišta pod uticajem rudarske eksploatacije.

Važno je napomenuti da je u saopštenju za štampu Grinpisa od 31. oktobra 2018. termoelektrana Rovinari predstavljena kao jedan od najvećih emitera CO2 u EU, iako u šemi koja ilustruje stanje 2015. godine o uticaju emisija CO2 na klimatske uslove, Rumunija nije navedena među 30 najvećih termoelektrana sa negativnim uticajem.

Teško je poverovati da je rad termoelektrane Rovinari izazvao  ukupno 140 smrtnih slučajeva 2015. godine, prema podacima organizacije Europe beyond coal, s obzirom da su u TE Rovinari 2015. godine zabeležena 3 slučaja profesionalnih oboljenja (posle 2001. godine u TE Rovinari nisu registrovani novi slučajevi profesionalnih oboljenja) a njeni zaposleni su najizloženiji delovanju štetnih faktora u poređenju sa stanovnicima ovog područja.

U stvari, prema statističkim podacima Direkcije za javno zdravlje okruga Gorj, 2015. godine u gradu Rovinari registrovano je 60 smrtnih slučajeva sa različitim uzrocima. Zbog toga, optužbe protiv elektrane Rovinari nemaju kredibilitet, a ovaj statistički izveštaj dovodi u pitanje statističke podatke institucije čiji cilj je ukidanje energije zasnovane na uglju.

Što se tiče koncentracije žive u vodi koja se ispušta u reku Jiu, vrednosti izmerene u prethodne tri godine bile su ispod 0,001 mikrogram po litru, odnosno ispod granice detekcije. Uprava za vode Rumunije – ANAR utvrdila je da je dozvoljena granica koncentracije žive u otpadnim vodama 0,05 miligrama po litru.

Što se tiče lokacije Natura 2000, u dokumentaciji za odobrenje uključena je mapa sa lokacijama zaštićenih područja u odnosu na lokaciju termoelektrane, a izvršena je procena kvaliteta vazdruha u okolini, uključujući lokaciju zaštićenog područja.“

Izvor: e-nergia.ro

error: Content is protected !!