Rumunija, Hidroelektrika: HE Bretea puštena u komercijalni rad

, Vesti

 

 

Hidroelektrana Bretea, koja je izgrađena na reci Strei, u oblasti Hateg, dobila je dozvolu i počela je sa proizvodnjom električne energije tokom leta, saopštilo je Ministarstvo energetike.

Investicija vredna preko 197 miliona leva (41,7 miliona evra), realizovana iz sopstvenih sredstava Hidroelektrike, doprineće povećanju rumunske proizvodnje za 33 GWh godišnje. Električnu energiju proizvode dve Kaplanove turbine, instalisane snage po 6,282 MW.

„Strateški cilj, koji je takođe predviđen programom Vlade – osiguranje dugoročne proizvodnje električne energije, tako što će se modernizovati proizvodni kapaciteti i dodati novi tamo gde je to moguće – postignut je i ovom novom investicijom, hidroelektranom Bretea. Kompanija Hidroelektrika će nastaviti sa investicijama u ovoj oblasti, otvaranjem inicijalne dokumentacije u okviru tendera za kapitalni remont HE Vidraru“, navodi se u saopštenju.

HE Bretea je stopostotni rumunski projekat: generalni projektant je ISPH, radove na hidroelektrani je izvodila Hidroconstructia, preko ogranka Raul Mare Hateg, a montažu opreme, koju je obezbedila kompanija UCM Resita, montirao je Energomontaj.

Investicioni cilj HE Strei, koja je deo kompleksa Bretea, jeste da iskoristi hidroenergetski potencijal donjeg toka reke Strei, gde su izgrađene hidroelektrane ukupne instalisane snage 84,25 MW, sa proizvodnjom od 164,52 MWh. Razvoj hidroelektrana na reci Strei uključuje izgradnju tri brane i sedam hidroelektrana, koje osiguravaju regulisanje protoka reke Strei na dužini od 32,5 kilometara.

Izvor: e-nergia.ro

error: Content is protected !!