Rumunija: Izgradnja nove elektrane Kraiova, 200 MW, počeće 2021. godine, i biće završena 2024. godine

, Vesti

 

 

Ministar energetike, Anton Anton, govorio je na konferenciji za štampu o novoj kombinovanoj eletkrani na gas, koja će se graditi na platformi postojeće termoelektrane Kraiova 2, u vlasništvu energetskog kompleksa Oltenia.

„Govoriću o energetskoj grupi u kombinovanom ciklusu, snage 200 MW, i kogeneraciji visoke efikasnosti, koju ćemo izgraditi na mestu TE Kraiova 2, EK Oltenia.

Radovi će početi 2021. godine, i biće završeni 2024. godine.

Ova grupa će smanjiti emisije za 50%, povećati energetsku efikasnost u kondenzaciji za 53% i u kogeneraciji za 60%, u poređenju sa 31% u kondenzaciji i 42% u kogeneraciji, što je to danas slučaj. Trenutno smo u fazi studije izvodljivosti.

Što se tiče izvora finansiranja, projekat će biti predložen za finansiranje preko Fonda za modernizaciju. Velika prednost fonda je pokrivanje do 90% takvih investicija i isplata sredstava tokom izgradnje. Kao alternativno rešenje, u slučaju da ne dobijemo pozitivan odgovor ovog fonda, oslanićemo se sa 30% na sopstvene izvore kojima ćemo dodati kredit“, rekao je Anton.

U junu, generalni direktor EK Oltenia, Sorin Boza, izjavio je da bi nova grupa, za koju je rekao da će imati 250 MW, trebala biti spremna što pre.

„Trenutno radimo na studiji izvodljivosti, koju sprovodi ISPE, jedina kompanija koja je učestvovala na tenderu. Studija bi trebala biti spremna u septembru, izgradnja jedinice će početi sledeće godine, i biće spremna za dve godine. Napravićemo novu grupu, od 250 MW, sa najnovijom tehnologijom, poput elektrane Brazi (kombinovana gasna elektrana Petrom Brazi, kapaciteta 860 MW), u kogeneraciji, koja će pored električne energije proizvoditi toplotnu energiju za grad i vodenu paru za fabriku Ford“, rekao je tom prilikom Boza.

On je objasnio da će stara termoelektrana Kraiova 2, koja proizvodi električnu i toplotnu energiju, biti zaustavljena, ali ne i demontirana. „Kada nova grupa bude spremna, zaustavićemo staru grupu, koju ćemo staviti u konzervaciju. Ako se usvoji mehanizam tržišta kapaciteta, ona će biti na raspolaganju nacionalnom dispečerskom centru“, rekao je Boza.

TE Kraiova 2 ima dve grupe, kapaciteta po 150 MW, koje rade na lignit.

Troškovi izgradnje nove jedinice na gas, u kombinovanom ciklusu, kapaciteta 250 MW, iznose 250 miliona evra.

Izvor: e-nergia.ro

 

error: Content is protected !!