Rumunija: Konačna verzija Strategije energetike za obnovljive izvore, pet puta manje novih kapaciteta vetra

, Vesti

U finalnoj verziji Strategije energetike Rumunije, udeo obnovljivih izvora u proizvodnji električne energije drastično je smanjen u odnosu na početnu verziju, koja je objavljena pre samo dva meseca.

Ministarstvo energetike objavilo je juče finalni Nacrt Strategije energetike, koji se značajno razlikuje od originalne verzije u delu koji se odnosi na obnovljive izvore. Za manje od dva meseca, Ministarstvo energetike značajno je revidiralo procenu udela energije vetra i sunca:

„U poređenju sa ukupnom instalisanom snagom 2018. godine za proizvodnju električne energije, 2030. godine će doći do povećanja kapaciteta vetra do 3.300 MW i fotonaponskih kapaciteta do 2.250 MW.

U skladu sa novim instalisanim kapacitetima, 2030. godine će u nacionalni energetski sistem biti isporučeno prosečno 8,4 TWh električne energije iz vetra i 2,1 TWh iz fotonaponskih izvora“, navodi se u Strategiji.

U dokumentu se dodaje da će od ukupnih instalisanih kapaciteta solarne energije, 750 MW činiti kapaciteti tzv. “prozumatora“ energije (individualni proizvođači i potrošači električne energije, putem solarnih panela instaliranih na krovovima kuća).

U prvobitnoj verziji dokumenta stajalo je sledeće:

„U poređenju sa ukupnom instalisanom snagom 2018. godine za proizvodnju električne energije, 2030. godine će doći do povećanja kapaciteta vetra do 4.300 MW i fotonaponskih kapaciteta do 3.100 MW.

U skladu sa novim instalisanim kapacitetima, 2030. godine će u nacionalni energetski sistem biti isporučeno prosečno 11 TWh električne energije iz vetra i 5 TWh iz fotonaponskih izvora“.

Deo koji se odnosi na prozumatore nije promenjen.

Na osnovu toga, Ministarstvo energije je procenilo da će 2030. godine biti pušteno u rad 1.000 MW kapaciteta vetra i 850 MW solarnih parkova.

Rumunija je krajem prošle godine imala oko 5.000 MW kapaciteta obnovljivih izvora, od čega su 3.105 MW kapaciteti vetra i 1.306 MW fotonaponski kapaciteti. Strategija Bukurešta procenjuje da će u narednih 12 godina biti instalisano samo 200 MW kapaciteta vetra i 890 MW solarne energije.

Izvor: e-nergia.ro

error: Content is protected !!