Rumunija: Projekat novog bloka na lignit TE Rovinari ponovo odložen pre nego što je započet

, Vesti

 

Energetskog kompleks Oltenia, pod kontrolom Ministarstva energetike, odbacili su pregovarački mandat za pokretanje projekta novog bloka na ugalj u termoelektrani Rovinari, koji bi trebao biti izgrađen u javno-privatnom partnerstvu sa kineskom kompanijom Huadian.

Pregovarački mandat Komisije, imenovane da pregovara o uslovima Ugovora o snabdevanju ugljem za novu energetsku grupu od 600 MW, između Društva za implementaciju i Energetskog kompleksa Oltenia, nije odobren, jer nije u nadležnosti Skupština akcionara, prema odluci vanredne skupštine akcionara EK Oltenia od 22. jula.

Na sastanku, akcionari su bili pozvani da odobre mandat za prve pregovore sa kineskim investitorom o izgradnji novog bloka u termoelektrani Rovinari.

Iz toga se može zaključiti da je reč novom o odgađanju ovog projekta, koji bi trebao biti realizovan u partnerstvu sa kineskom grupom Huadian. Vrednost investicije je oko milijardu evra.

Nova grupa na ugalj je jedna od prioritetnih investicija u Nacionalnoj energetskoj strategiji.

Prvi pregovori počeli su 2012. godine, i prekinuti 2016. godine, da bi bili obnovljeni krajem prošle godine.

Evropska komisija nedavno je pozvala Rumuniju da revidira integrisani plan za energiju i životnu sredinu koji je poslat Briselu, u cilju povećanja cilja obnovljive energije u ukupnoj potoršnji sa 27,9% na 34% do 2030. godine.

Nedavno je Ministarstvo energetike zatražilo ponude za studiju procene tehničkog i ekonomskog potencijala obnovljivih izvora u Rumuniji, kako bi se ažurirali i ispunili ciljevi obnovljive energije do 2030. godine, u smislu tehničke i ekonomske efikasnosti, što pokazuje da izvršna vlast pokreće pitanje podizanja tog cilja.

Ministar energetike Anton Anton danas organizuje konferenciju za novinare, prvu u sedištu Ministarstva od kada je na toj funkciji (od januar 2018. godine), na kojoj će predstaviti “glavne projekte koji se sprovode i koji su u toku“ na nivou ministarstva.

 

Izvor: economica.net

error: Content is protected !!