Rumunija, Strategija energetike: Budžet Hidroelektrike 800 miliona evra do 2020. godine

, Vesti

Hidroelektrika će do 2020. godine imati investicioni budžet od 800 miliona evra za radove na modernizaciji i revitalizaciji hidroelektrana koje su trenutno u eksploataciji, u skladu sa Nacrtom strategije energetike od 2018. do 2030. godine, sa projekcijama do 2050. godine.

Takođe, investicije neophodne za završetak kompleksnih hidroenergetskih kapaciteta, do 2030. godine, iznosi oko 2,5 milijardi evra. Sredstva će obezbediti Hidroelektrika, ali i druge kompanije i organi koji će koristiti ove objekte.

Na taj način će ukupni instalisani kapacitet u sektoru hidroenergije 2030. godine iznositi 7.490 MW, u odnosu na 6.741 MW 2018. godine. Kao rezultat povećanja instalisane snage, proizvodnja električne energije u hidroelektranama će se povećati sa 16,55 TWh na 17,6 TWh.

„Strategija predviđa blagi porast hidroenergetskih kapaciteta nakon završetka projekata koji su u toku. Suštinska uloga koju ima hidropotencijal na balansnom tržištu biće ojačana blagovremenom realizacijom radova na održavanju i revitalizaciji. Hidroenergetski kapaciteti mogu da obezbede tehnološke usluge, sa varijacijama u trenutnoj proizvodnji do 4.500 MW tokom 24 sata“, navodi se u Nacrtu strategije.

Imajući u vidu da su najpovoljnije lokacije sa stanovišta hidroenergije već iskorišćene, novi projekti će imati niži indikator rentabilnosti ulaganja, i moraće da budu relizovani tako da obezbede druge benefite pored električne energije (na primer, prevencija poplava, vodosnabdevanje, navodnjavanje, itd).

Prema dokumentu, razvoj sektora hidroenergije obuhvata sledeće koordinate: usklađivanje sa evropskim ekološkim politikama; integrisano planiranje upotrebe vodenih resursa i nastavak državnog finansijskog učešća u kompleksnim hidroenergetskim projektima; nove investicije i modernizacija postojećih postrojenja; održavanje visokog nivoa sigurnosti rada.

U periodu od 2018. do 2025. biće promovisan niz politika ekonomskog razvoja kako bi se osiguralo: pojednostavljivanje procedura udruživanja između državnih kompanija, javnih vlasti i privatnih investitora koji žele da razviju ili završe hidroenrgeetske projekte sa kompleksnim funkcijama; učešće države u investicijama putem budžetskih izdvajanja za objekte koji će se na kraju naći u javnom domenu; uspostavljanje posebnog poreskog režima i diferenciranih taksi na upotrebu vode.

Izvor: economica.net

error: Content is protected !!