Rumunija: Studija Transelektrike, drastično povlačenje kapaciteta na lignit, 2022. godine ostaje samo 210 MW

, Vesti

Kako je ranije objavljeno, šema podrške Energetskom kompleksu Oltenia, za koju Vlada u Bukuršetu želi da dobije odobrenje Evropske komisije, sadrži i analizu održivosti Nacionalnog energetskog sistema u periodu od 2020. do 2030. godine, koju je sprovela kompanija Transelektrika, operater prenosnog sistema.

Studija još nije objavljena, ali su poznati podaci iz studije koji se mogu rezimirati na sledeći način: tek 2030. godine Rumunija će dobiti novi reaktor Cernavoda, imaće samo 800 MW na ugalj i lignit, nakon dramatičnog povlačenja termoelektrana narednih godina, kapaciteti na gas se smanjuju, dok će obnovljivi izvori konstantno rasti. Povećaće se i kapacitet hidroelektrana, ali za samo 400 MW u narednih 11 godina. Poslednje, ali možda i najvažnije, neto proizvodni kapacitet za 11 godina biće niži trenutnog, 18,94 GW u odnosu na 19,22 GW.

U rezimea studije se navodi:

– Kapacitet proizvodnje nuklearne energije ostaje konstantan do 2029. godine,  1.300 MW, sa povećanjem za 670 MW u 2030. godini, puštanjem u rad nove grupe Cernavoda;

– Proizvodni kapacitet na ugalj smanjuju se sa 1.050 MW u 2019. godini na 620 MW u 2022. godini, i ostaju na tom nivou do 2030. godine. Kapacitet na lignit smanjuje se sa 3.110 MW na 210 MW u naredne tri godine;

– Kapacitet za proizvodnju na gas smanjuje se sa 2.930 MW u 2019. godini na 2.650 MW u 2023. godini, i ostaje na tom nivou do 2030. godine. Budući kapaciteti na prirodni gas EK Oltenia nisu uzeti u obzir;

– Kapacitet za proizvodnju energije vetra povećava se sa 3.000 MVW u 2019. godini na 4.200 MW u 2030. godini;

– Kapacitet za proizvodnju solarne energije povećava se sa 1.300 MW u 2019. godini na 2.000 MW u 2030. godini;

– Kapacitet za proizvodnje biomase povećava se sa 130 MW u 2019. godini na 500 MW u 2030. godini.

– Kapacitet hidroelektrana neznanto se povećava, sa 6.400 MW na 6.800 MW.

Na osnovu podataka predstavljenih u analizi Transelektrike može se konstatovati da u Rumuniji u periodu od 2020. do 2030. godine nije predviđeno puštanje u rad novih proizvodnih kapaciteta, i da povećanja obnovljivih izvora može pokriti samo pretpostavljeno povećanje nacionalne potrošnje električne energije koje je Transelektrika procenila u pomenutoj analizi na oko 11% u 2030. u odnosu u 2019. godinu.

 

Izvor: economica.net

error: Content is protected !!