Rumunija: Svih 11 blokova EK Oltenia će ispoštovati ekološke standarde EU

, Vesti

Reagujući na tekst objavljen na sajtu economica.net, u kome se navodi da je Energetski kompleks Oltenia započeo investicije za usaglašavnja sa ekološkim zahetvima Evropske unije na samo četiri energetske grupe, kompanija se oglasila saopštenjem u kome navodi da će svih 11 blokova u četiri termoelektrane biti usaglašeno sa standardima EU u pogledu životne sredine.

Prema Zakonu o industrijskim emisijama (kojim se transponuje Direktiva 2010/75/EU), velika postrojenja na sagorevanje moraju biti usklađena sa vrednostima emisija NOX ispod granice od 200 mg/Nmc, navodi EK Oltenia.

Investicije EK Oltenia u zaštitu životne sredine za usklađivanje sa vrdnostima emisija koje nameće Evropska Unija su sledeće:

U 2018. godini kompletirana su i puštena u rad tri postrojenja za smanjenje emisija NOX u energetskim grupama 5 i 7 termoelektane Turceni i energetskoj grupi 6 termoelektrane Rovinari;

U ovom trenutku, u toku je procedura nabavke četiri postrojenja za smanjenje emsija NOX u energetskim grupama 3 i 4 termoelektrane Rovinari i energetskim grupama 3 i 4 termoelektrane Turceni;

Za preostala četiri postrojenja, odnosno energetske grupe 7 i 8 termoelektrane Isalnita i energetske grupe 1 i 2 termoelektrane Kraiova, potupak je u fazi odobravanja dokumentacije od strane tehničke komisije EK Oltenia.

To znači da će sve eneregtske grupe EK Oltenia biti usaglašene sa zahtevima EU u predviđenom roku, do 30. marta 2020. godine, dodaje se u saopštnju.

Izvor: economica.net

error: Content is protected !!