Rumunija: Vast počinje proizvodnju cinka u polimetaličnom rudniku Manaila

, Vesti

Vast Resource je započeo sveobuhvatnu proizvodnju cinka u polimetaličnom rudniku Manaila u Rumuniji.
Od početnog puštanja u rad u prvoj nedelji septembra, proizvedeno je 50t koncentrata cinka. Kompanija ima za cilj da sada proizvodi 150t mesečno.
Vast je uočio stabilan rast koncentrata cinka sa usponom od 18% koncentrata cinka do 35%.
Cilja se na dugoročni stepen od 35% koncentrata cinka.
U ovom trenutku, u toku je ponovna prerada jalovine bakra kako bi se izvukao sadržaj cinka iz polimetaličnog rudnika Manaila.
Ovaj koncentrat se sastoji od oko 2.5ppm zlata i 250ppm srebra.
Direktor Vast Resources-a, Roj Pičford je izjavio: “Komercijalna proizvodnja koncentrata cinka, zajedno sa koncentratom bakra visokog kvaliteta koji sada proizvodimo, direktno će povećati profitabilnost i kroz porast prihoda i kroz smanjenje troškova po toni.”
“Ova nedavna operativna dostignuća transformisala su rad rudnika Manaila i radujem se prezentovanju našeg narednog kvartalnog izveštaja o proizvodnji imajući ovo u vidu.”
Rudnik Manaila se nalazi 26km od grada Iacobeni, gde se nalazi postrojenje za preradu.
Postrojenje sadrži opremu za drobljenje i mlevenje, kao i postrojenja za flotaciju koja se bave proizvodnjom bakra, olova i cinka, sa zlatnim i srebrnim primesama
U početku, radom rudnika Manaila proizvedeno je 13% koncentrata bakra i 3g/t koncentrata zlata, sa bakrom čija se proizvodnja već povećala za 21,2%.

“Komercijalna proizvodnja koncentrata cinka će direktno povećati profitabilnost i kroz porast prihoda i kroz smanjenje troškova po toni.”

error: Content is protected !!