Rumunija: Vast Resources obezbedio 13,5 miliona dolara za otvaranje rudnika u Rumuniji i Zimbabveu

, Vesti

Britanska kompanija Vast Resources postigla je dogovor o finansiranju u iznosu od 13,5 miliona dolara. Ova sredstva će, između ostalog, biti iskorišćena za ponovno otvaranje rudnika polimetala Baita Plai u Rumuniji.

Kompanija će dobiti sredstva od britanskog fonda Atlas Capital Markets Limited, izdavanjem emisije konvertibilnih obveznica, koje će prodati za 90% od nominalne vrednosti koja iznosi 15 miliona dolara.

Završetak prodaje obveznica podleže određenim uslovima. „Obveznice nam pružaju potreban kapital kako bismo kompaniji omogućili da uvede u fazu proizvodnje dve glavne aktive, Baita Plai u Rumuniji i Diamond Concession u Zimbabveu. Dogovoreni period nekonvertibilnosti i opcija ranog otkupa daju nam fleksibilnost“, rekao je Andrev Prelea, izvršni direktor Vast Resources.

On je dodao da će finansiranje koje nudi Atlas ubrzati početak proizvodnje u rudniku Baita Plai dok kompanija nastavlja da radi na potpisivanju dugoročnog finansiranje za Baita Plai.

U oktobru prošle godine, rumunska Nacionalna agencija za mineralne sirovine (ANRM) odobrila je zahtev kompanije Vast Resources za udruživanje u okviru licence za proizvodnju u rudniku polimetala u mestu Baita Plai, okrug Bihor, i britanska kompanija je na taj način dobila zeleno svetlo za ponovno otvaranje rudnika zatvorenog 2013. godine.

Ubrzo nakon toga, Vast Resources je potpisao ugovor sa svojim rumunskim ogrankom, African Consolidated Resources SRL (sa kojim je dobila dozvolu za udruženje), u cilju preuzimanja prava na eksploataciju rudnika.

Tom prilikom kompanija je najavila nameru da obnovi proizvodnju u prvoj polovini 2019. godine.

Vast Resources poseduje u Rumuniji, pored 80% udela u projektu Baita Plai, i rudnik Manaila. U blizini Manaile, Vast Resources je takođe vlasnik dve koncesije, Zimbrului i Magura Neagra, gde se nalaze potvrđeni depozita bakra i zlata.

U jesen 2017. godine kompanija je najavila plan za razvoj novog rudnika polimetala u gradu Carlibaba, blizu rudnika Manaila.

Novo ležište u Carlibabi bilo bi deo, zajedno s rudnikom Manaila, širokog metalurškog kompleksa, sa zajedničkom preradjivačkom jedinicom.

Istovremeno, britanska kompanija je prošlog leta preuzela udeo od 29,41% u perimetru Geamana-Colti Lazarului (perimetar Blueberry), koji se nalazi u blizini Baia de Aries i Rosia Montana, u takozvanom „zlatnom četvorouglu“ u Planinama Apuseni.

Perimetar pokriva površinu od 7.285 kvadratnih kilometara i nalazi se pored nekadašnjeg rudnika zlata Baia de Aries, zatvorenog 2004. godine. Prema Vast Resources, istorijski testovi na tom području pokazali su prisustvo zlata u koncentracijama do 22,4 grama po toni rude.

Izvor: profit.ro

error: Content is protected !!