Rumunija: Vlada odobrila otvaranje novog rudnika lignita u EK Oltenia, kapaciteta tri miliona tona godišnje

, Vesti

 

 

Vlada Rumunije odobrila je otvaranje novog rudnika lignita u okviru Energetskog kompleksa Craiova, s potencijalom od tri miliona tona godišnje, navodi se u saopštenju Ministarstva energetike.

 

Praktično, ova odluka Vlade dozvoljava prenos u domen države perimetra Rosiuta, budućeg polja za rudarske radove Energetskog kompleksa Oltenia.
Predstavnici ministarstva ističu da je ovo pretposlednja proceduralna faza, koja će omogućiti da se na polju Rosiuta biti pokrenu rudarski radovi na eksploataciji ležišta lignita.

Ministarstvo energetike, kao predstavnik rumunske države, pokrenuće postupke dobijanja koncesije u ime EK Oltenia.
„Približavamo se rešavanju problema koji se odugovlači već godinama: otvaranje novih polja za Energetski kompleks Oltenia, kako bi se podržala proizvodnja električne energije iz uglja i rudarska aktivnost u tom području. Ovo nije bilo jednostavno. Bilo je potrebno pokrenuti i realizovati eksproprijaciju kako bi se došlo do ove tačke. U prošlosti smo doneli odluku koja nam daje osnov da započnemo ceo proces, a danas smo na korak od puštanja u rad polja sa godišnjim kapacitom od 3 miliona tona lignita“, rekao je ministar energetike Anton Anton.

Prema njegovim rečima, površina eksprorijacije iznosi više od 1.300 kvadratnih metara i podržaće proizvodnju električne energije u termoelektranama Isalnita i Craiova.
Anton je dodao da je ove godine završena eksproprijacija za polja Rosia i Jilt Sud, koji su pušteni u rad.

 

 

Izvor: e-nergia.ro

error: Content is protected !!