Sekretarijat Energetske zajednice: Dozvola za termoelektranu Stanari će biti revidirana nakon promjene u zakonodavstvu BiH

, NVO

Amandman na Pravilnik o mjerama za sprečavanje i smanjenje zagađivanja vazduha i poboljšanje kvaliteta vazduha je stupio na snagu u Republici Srpskoj četvrtog jula 2015. godine. Amandmanom se nalažu značajni koraci prema usklađivanju zakonodavstva RS sa EU Direktivom o velikim ložištima (2001/80/EC). Pregovori između sekretarijata i vlasti u RS o TE Stanari koja se trenutno gradi su doprineli ubrzavanju ovog procesa.

Potpisnice Ugovora o osnivanju Energetske zajednice imaju obavezu da dijelove ove direktive primjene u svom zakonodavstvu do 31. decembra 2017 godine.

Odmah nakon stupanja na snagu ove odluke, vanredna revizija svih ekoloških dozvola na koje se ova direktiva odnosi će biti provedena. Cilj ovog procesa je da se usklade granice za emitovanje zagađujućih gasova sa onim navedenim u novom amandmanu. Ovo će takođe da se odnosi na ekološku dozvolu za TE Stanari koja trenutno ne ispunjava prohtjeve Direktive o velikim ložištima.

Ova odluka je rezultat žalbe koju je Centar za životnu sredinu pokrenuo 2014 godine. Više o žalbi možete pročitati ovde http://czzs.org/saopstenje-povodom-zalbe-protiv-ministarstva-za-prostorno-uredenje/

“Žalbu smo pokrenuli zbog značaja koji jako zakonodavstvo predstavlja za zaštitu zdravlja ljudi, ekonomije i kvaliteta životne sredine. Budući da sa svih nivoa vlasti u BiH dolaze poruke o pridruživanju Evropskoj uniji, u našem je interesu da pravne obaveze koje proističu iz članstva u Energetskoj zajednici poštujemo i naše zakonodavstvo uskladimo sa preuzetim prohtjevima što prije. Ovako ćemo olakšati postepeno pristupanje, te izbjeći sankcije zbog neispunjavanja obaveza, tim više jer se ovde radi o dugoročnim projektima, tako da postoji mogućnost da legalno izgrađeno postrojenje, nakon nekog vremena zbog kratkovidih odluka počne kršiti preuzete obaveze” zaključio je Igor Kalaba, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu.

“Važno je naglasiti da ne smjemo stati ovde, legislative u EU i Energetske zajednice se kontinuirano poboljšavaju, i ako zaista želimo da naši standardi štite ljudsko zdravlje i da pri tom izbjegnemo sankcije, stoga moramo djelovati brzo. Na primjer, u oktobru se očekuje da će Energetska zajednica usvojiti Direktivu o industrijskim emisijama za postrojenje koji su izgrađeni poslije 1992. godine, što znaći da će Stanari do 2027. opet biti u sukubu sa legislativom ako se ne uloži u bolje opreme za smanjenje emisije”, dodao je Kalaba.

izvor: czzs.org

error: Content is protected !!