Sekretarijat EZ ne može produžiti rad crnogorske TE Pljevlja

, Vesti

TE Pljevlja je krajem prošle godine iskoristila 20 hiljada radnih sati u opt-aut režimu, koje je trebalo da potroši u periodu od 2018. do kraja 2023. godine, a nakon toga da pristupi procesu ekološke rekonstrukcije. Za tih 20 hiljada radnih sati, TE je bila izuzeta od obaveze usklađenosti sa graničnim vrednostima emisija. U Sekretarijatu Energetske Zajednice su smatrali da će TE Pljevlja kraj rada u opt-aut režimu dostići do kraja prošle godine.

Sekretarijat EZ ne može da produži period rada Termoelektrane Pljevlja u opt-aut režimu, koji podrazumeva izuzeće od usklađenosti sa graničnim vrednostima emisija, nakon što je postrojenje iskoristilo 20 hiljada radnih sati. Iz Sekretarijata EZ navode da je broj radnih sati za rad u tom režimu definisan Direktivom o velikim postrojenjima za sagorevanje i odgovarajućom odlukom Saveta ministara.

„Bilo kakvu promenu mogao je odobriti samo Savet ministara, na osnovu predloga Evropske komisije. Sekretarijat ne može da produži period opt-aut režima rada. S obzirom na potvrdu da pravila o radu u tom režimu nisu poštovana, Sekretarijat trenutno priprema postupke za rešavanje sporova protiv Crne Gore“, rekli su iz Sekretarijata EZ za agenciju Mina biznis.

Ugovorne strane trebalo je da dostave podatke o velikim postrojenjima, uključujući broj radnih sati, do 31. marta, na osnovu kojih Sekretarijat dalje odlučuje o akcijama koje će biti preduzete.

Iz Sekretarijata su napomenuli da po isteku 20 hiljada sati postrojenje može da ostane u pogonu samo ako ispunjava stroge standarde Direktive o industrijskim emisijama.

„Da bi se postigao taj cilj, rekonstrukcija postrojenja je neizbježna“, zaključili su iz Sekretarijata EZ.

Iz Ministarstva kapitalnih investicija ranije je saopšteno da njihovi predstavnici pregovaraju sa EZ o dobijanju dodatnih radnih sati za TE Pljevlja.

Izvor: dan.co.me