Severna Makedonija: Euromax će se žaliti na odluku o uskraćivanju licence za rudnik Ilovica

, Vesti

Kompanija Euromax Resources juče se zvanično oglasila nakon što je u drugom stepenu, odlukom Državne komisije, odbijena žalba kompanije zbog uskraćivanja licence za rudnik Ilovica-Štuka.

Euromax potvrđuje da je primio obaveštenje Ministarstva ekonomije Republike Severne Makedonije o odluci Državne komisije za postupanje u upravnim i radnim postupcima u drugom stepenu, koja je odbacila žalbu kompanije na odluku o odbijanju Ministarstva ekonomije, kako je navedeno u saopštenju kompanije od 12. jula 2019. godine. Saopštenje se odnosi na koncesiju kompanije Ilovica 6, dok koncesija Ilovica 11 ostaje nepromenjena.

Obaveštenje omogućava kompaniji da podnese žalbu na odluku Državne komisije u roku od 30 dana pred Administrativnim sudom u Severnoj Makedoniji. Na osnovu jakog pravnog slučaja, kompanija namerava da uloži žalbu. Ostala pravna sredstva, uključujući međunarodnu arbitražu, ostaju na raspoloaganju i ona će prema potrebi biti priložena, navodi kompanija.

Euromax Resources očekuje da će rešiti problem sa svim relevantnim institucijama Vlade u skladu sa zakonom o mineralima i administrativnim zakonima u Severnoj Makedoniji.

Da podsetimo, drugostepena Državna komisija odbila je žalbu kanadske kompanije, što znači da definitivno nije odobrena dozvola za eksploataciju rude iz rudnika Ilovica-Štuka.

Iako je rok za usvajanje odluke bio 25 meseci, Državna komisija je „prelomila“ znatno ranije, pa je žalba koncesionara Euromax Resources odbijena još 5. septembra. Kompanija je podnela žalbu nakon što je odbijen zahtev za izdavanje dozvole za eksploataciju rude.

 

 

 

error: Content is protected !!