Severna Makedonija: Povećavaju se koncesione naknade za eksploataciju mineralnih sirovina

, Vesti

Makedonsko Ministarstvo ekonomije je posle šest godina usvojilo novi tarifni plan, koji predviđa povećanje iznosa koncesinih naknada za eksploataciju ruda i geoloških sirovina. Nove tarife će se primenjivati od 1. januara 2021. godine. Ova odluka znači da će se više novca sliti u budžete opština u kojima se eksploatiše ugalj, metalične sirovine, mermer, granit, mineralna voda itd.

Naplaćivaće se jedan procenat od projektovane cene uglja koja iznosi 780 denara (12,75 evra) po toni, umesto trenutnih 600 denara (9,8 evra), odnosno od 3.900 denara (63,8 evra) po toni ugljen-dioksida i drugih gasova, umesto sadašnjih 3.000 (49,1 evra). Od svake prodate tone olova, cinka, bakra, nikla ili gvožđa koncesionar će plaćati dva procenta državi, a ovde je zadržano isto rešenje kao u važećem tarifnom sistemu. Za ove metale, osim za gvožđe, slediće se prosečna cena na Londonskoj berzi u poslednja tri meseca.

Za eksploataciju dragog i poludragog kamenja plaćaće se pet procenata vrednosti prodate mineralne sirovine, što je isto kao i do sada. Država će dobijati jedan procenat od prodaje građevinskog kamena, uz pretpostavku da košta 390 denara (6,4 evra) po toni umesto sadašnjih 300 denara (4,9 evra). Za mineralne i podzemne vode za piće biće naplaćen jedan procenat, pod pretpostavkom da prodajna cena po litru vode iznosi 5,2 denara (0,09 evra), umesto 4 denara (0,07 evra).

Takođe se povećava naknada za korišćenje koncesionih površina, na 312.000 denara (5.100 evra) po kvadratnom kilometru za ugalj i druga fosilna goriva i 234.000 denara (3.830 evra) za metalnu rudu, dok će eksploatacija kvarcnog peska, mermera, granita koštati 130.000 denara (2.130 evra) po kvadratnom kilometru. Toliko će koštati i za pesak i šljunak, a za minerlane vode 156.000 denara (2.550 evra).

Naknade za sprovođenje detaljnih geoloških istraživanja takođe će poskupeti, tako da će iznositi 156.000 denara (2.550 evra) za energetske mineralne sirovine kao i za metalične mineralne sirovine, dok trenutno iznose 2.000 evra.

Ministar ekonomije Krešnik Bekteši pokrenuo je inicijativu za promenu tarifnog sistema za plaćanje koncesionih naknada pre godinu dana. Uporedna analiza sa zemljama u regionu i zemljama EU pokazala je da bi takse trebalo povaćati.

Naplata će početi od 2021. godine, jer su budžeti koncesionara i investicioni planovi za ovu godinu već pripremljeni.

Trenutno postoji 362 koncesiona ugovora za površinsku i podzemnu eksploataciju u Severnoj Makeodniji.

Izvor: faktor.mk

error: Content is protected !!