Severna Makedonija raskida ugovor za projekat bakar-zlato sa Euromax-om

, Vesti

Vlada Severne Makedonije sopštila je da je 17.decembra raskinula sporazum o koncesiji sa kanadskim Euromax Resource za eksploataciju zlata i bakra na lokaciji Ilovica.

Nakon protesta ekoloških grupa u julu ove godine, vlada je odbacila zahtev Euromax Resources za dozvolu za bakar-zlato projekat na jugu zemlje, Ilovica-Stuka. Odluka je doneta nakon što su destine ekoloških grupa pokrenule proteste na tom mestu, upozoravajući da će projekat biti štetan za region.

Ugovor o koncesiji za eksploataciju bakra i zlata na Ilovici jednostrano je raskinut jer koncesionar nije podneo zahtev sa svom potrebnomdokumentacijom za izdavanje dozvole u roku od četiri godine nakon zaključenja ugovora objasnila je vlada.

Ugovor o koncesiji je potpisan 2014godine a aneks sporazuma 2015 godine.

Istraživačka i rudarska kompanija Euromax Resources je planirala ukupnu investiciju u projekat Ilovic-Stuka u iznosu od 340 miliona eura i do sada je uloženo 40 miliona eura.

Euromax planira da uloži žalbu institucijama Severne Makedonije na odluku odbijanja izdavanja dozvole.

error: Content is protected !!