Severna Makedonija: Žalba Energetskoj zajednici zbog favorizovanja malih hidroelektrana

, Vesti

 

Eko-svest i CEE Bank Watch Network uputili su žalbu Energetskoj zajednici zbog uredbe makedonske Vlade o podršci proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora, koja nepravedno favorizuje male hidroelektrane u odnosu na druge obnovljive izvore.

 

Severna Makedonija je potpisnica Ugovora o Energetskoj zajednici koji zabranjuje svaku javnu pomoć koja narušava ili preti da naruši konkurenciju favorizovanjem određenih kompanija ili određenih energetskih resursa.

 

„Poslednjih godina male hidroelektrane prave pustoš u zemljama Jugoistočne Evrope, uključujući i našu zemlju, zbog njihovog brzog razvoja, često u zaštićenim područjima i bez primene zakona o zaštiti životne sredine. Međutim, novi zakonski okvir odobren od strane Vlade u februaru ove godine dozvoljava da neograničeni broj hidroelektrana do 10 MW može dobiti subvencije za rad u vidu fid-in tarifa. Istovremeno, fotonaponska postrojenja ne mogu dobiti nikakve fid-in tarife, bez obzira na veličinu. Sve kvote za vetrenjače su već rezervisane a samo nekoliko megavata biomase i biogasa još uvek može dobiti operativnu podršku“, navodi se u saopštenju.

 

Nova pravila, koja su sa novim pravnim okvirom uvedena samo za fotonaponska postrojenja i većinu vetroelektrana, osmišljena su da minimalizuju troškove potrošača. Ovi proizvođači moraju da se takmiče na aukciji kako bi ponudili proizvodnju električne energije po najnižoj ceni. Uspešni ponuđači se kvalifikuju za podršku u vidu premija, koje se isplaćuju na tržišnu cenu električne energije, kako bi se osiguralo pokrivanje proizvodnih troškova.

 

„Zamenik premijera Kočo Angušev ima veliki broj malih hidroelektrana, a njegov kabinet je bio blisko uključen u izradu zakona o energetskom sektoru. Dakle, odluka Vlade o davanju prednosti malim hidroelektranama izgleda sumnjivo“, rekao je Davor Pehčevski iz organizacije Eko-svest.

 

Sistem premija, koji se takođe primenjuje u EU, podrazumeva veće rizike za investitore. Isključivanje hidroenergije iz tog sistema daje nepravednu prednost ovom sektoru.

 

„Za zemlju koja ima sunce na svojoj zastavi, Republika Makedonija čudno koristi svoj potencijal. Privilegovana hidroenergija mogla je imati smisla pre nekoliko godina kada je solarna energije i energija vetra bila preskupa, ali su ti dani odavno prošli. Umesto da stimuliše rast novih izvora, ova šema podržava male hidroelektrane sa ogromnom štetom. Ovu praksu treba odmah promeniti kako bi se obezbedile jednake mogućnosti“, dodala je Filipa Galop iz CEE Bank Watch Network.

 

Izvor: novamakedonija.com.mk

 

error: Content is protected !!