Školjke ugrožavaju slovenske elektrane

, Vesti

Raznolika trokutnjača širi se po Dravi i Savi i zaustavlja energetska postrojenja.

Slatkovodna školjka raznolika trokutnjača širi se po Dravi i Savi i naseljava postrojenja slovenskih hidroelektrana i NE Krško i može uzrokovati prekid rada elektrane. Tako je ta invazivna školjka nedavno uočena na obalama novoizgrađenih nasipa HE Brežice na Savi, što je dokaz da je počela naseljavati i niže dijelove savskog vodotoka. Školjka može ući u dijelove postrojenja (cijevi i sl.), gdje se razvija i stvara kolonije, što dovodi do smanjenja protoka, kvarova i, u konačnici, do prekida rada cijele elektrane. Idealno okruženje za njezin razvoj su akumulacijska jezera hidroelektrana s kamenim obalama, kao što su upravo one elektrana na donjem toku Save u Sloveniji. O pronalasku školjke u blizini NE Krško, koja bi također mogla biti ugrožena jer bi školjke mogle smanjiti protok vode za hlađenje, odmah je obaviješteno slovensko Ministarstvo za okoliš i prostor. Ipak, slovenska hidroenergetska tvrtka HESS koja upravlja elektranama na donjem toku Save u Sloveniji pri radovima na održavanju nije uočila prisutnost raznolike trokutnjače u cjevovodima HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško i HE Brežice. Unatoč tome, upozorena je slovenska Uprava za nuklearnu sigurnost i NE Krško, gdje je opasna školjka uočena još 2013. godine, kada je ona stvarala velike probleme na dravskim hidroelektranama. S druge strane, slovenski Zavod za zaštitu prirode ne provodi nadzor nad raznolikom trokutnjačom jer je riječ o invazivnoj vrsti koju, u skladu s time, ne treba štititi, što znači da su za njezino uklanjanje sada nadležne samo hidroenergetske tvrtke, odnosno lokalna uprava. Raznolika trokutnjača, inače, izvorno živi u Kaspijskom jezeru, Crnom i Azovskom moru i rijekama koje se u njih ulijevaju, no već se prije 200 godina brodovima počela seliti prema sjeveru i zapadu Europe, objavio je slovenski dnevnik ‘Delo’.

Izvor: energetika-net

error: Content is protected !!