Slovenačka privredna komora ocenjuje da je ukidanje uglja do 2033. preuranjeno

, Vesti

Strateško veće za energetsku tranziciju, telo koje je 2019. godine osnovala slovenačka Komora za industriju i trgovinu (GZS), smatra da zatvaranje termoelektrane Šoštanj, kao i obližnjeg rudnika uglja Velenje do 2033. godine predstavlja preuranjenu odluku i da bi odgovarajući krajnji rok trebao biti negde između 2037. i 2040. godine, slično onome što je planirano u Nemačkoj.

Trenutna nacionalna strategija predviđa tri moguća roka za ukidanje uglja: 2033., 2038. i 2042. godine Prema GZS-u, rok do 2033. godine nije zasnovan na sveobuhvatnom planu zamene tih resursa i obezbeđivanja stabilnosti elektroenergetskog sistema, što bi moglo da odvesti zemlju u stanje energetskog siromaštva. Zapravo, velika zavisnost Slovenije od uvoza energije mogla bi biti štetna tokom kriza, zbog čega bi uvoz trebao da bude ispod 15-20 procenata.

„Pre faznog ukidanja, donosioci odluka moraće da preduzmu brojne druge akcije, uključujući produžetak radnog veka nuklearne elektrane Krško, do 2043. godine i izradu dokumentacije potrebne za izgradnju drugog reaktora do 2025. godine“, rekao je predsednik GZS Boštjan Gorjup.

U međuvremenu, tokom posete TE Šoštanj i rudniku uglja Velenje, predsednik Nacionalnog saveta Slovenije Alojz Kovšca primetio je da, iako se rudnici zatvaraju, u svetu postoji dovoljno novih mogućnosti za dalji razvoj i trasfer slovenačkog ugljenog bogatstva.

„Izvoz znanja je zapravo najveći potencijal u budućnosti i verujem da se sa vizijom i ciljevima koji su mi predstavljeni na sastanku u Rudniku uglja Velenje i Termoelektrani Šoštanj takvo razmišljanje može ostvariti“, rekao je nakon posete. „Naravno, država sa svojim relevantnim institucijama takođe će morata da bude aktivnije uključena u ovo. Proces uvođenja regiona, kojim koordinira Nacionalni savet, približava se završnoj fazi i uvođenje nove provincije Saša može predstavljati novi korak u pravom smeru ka ostvarivanju ove jedinstvene poslovne mogućnosti.“

Rukovodstvo Rudnika uglja Velenje predstavilo je predsedniku Nacionalnog saveta trenutnu situaciju u kojoj se nalazi rudnik, vezano za pitanje restrukturiranja i zatvaranje rudnika uglja.

„Bez obzira u kojoj će godini prestanak upotrebe uglja biti usvojen u nacionalnoj strategiji za napuštanje uglja i restrukturiranje regiona uglja u skladu sa principima fer tranzicije, moramo biti svesni da Rudniku uglja Velenje treba najmanje 15 godina za uspešnu sanaciju i zatvaranje rudnika uglja“, dodao je. „Zajedno sa vlasnikom aktivno ćemo tražiti odgovarajuća rešenja koja će biti prihvatljiva svim stranama i koja će uključivati socijalni dijalog i fer prelazak u društvo bez ugljenika.“

Direktor kompanije Premogovnik Velenje Aleš Logar istakao je da se priprema dokumentacija za produženje koncesije za eksploataciju uglja u Šaleškoj dolini, koja ističe u januaru sledeće godine.

Izvor: ceeenergynews.com