Slovenija: Alstom dobija privremeno odobrenje za prvi superkritični projekat elektrane u državi

, Investitori

Alstom je dobio privremeni sertifikat saglasnosti za puštanje u rad 600 MW bloka 6 u elektrani Šoštanj u severoistočnoj Sloveniji. Blok je sada počeo sa komercijalnim radom, stvarajući oko trećinu proizvodnje električne energije u Sloveniji, čime će omogućiti zemlji da osigura svoju energetsku nezavisnost.

Nova jedinica 6 je prva elektrana u Sloveniji sa superkritičnom opremom, koja se koristila kako bi se postigla najviša moguća efikasnost u iskorišćavanju lokalnih goriva. Zahvaljujući Alstom-ovim inovativnim tehnologijama, elektrana ima izuzetno visoku stopu energetske efikasnosti od 43 odsto. Ova visoka efikasnost doprinosi da se minimizira uticaj na životnu sredinu redukovanjem CO2 za 20 odsto, u odnosu na postojeće jedinice. Pored toga, emisija SOx se smanjuje za 55 i NOx za 53 procenta.

„Ovaj projekat je veoma dobar primer uspešne saradnje sa našim klijentima – TE Šoštanj i efikasne saradnje između mnogih Alstomovih lokacija širom Evrope“, rekao je Jérôme Poupon, direktor projekta Šoštanj.

Alstom je potpisao ugovor sa TE Šoštanj 2008. godine za isporuku kompletne opreme za blok 6, koji se sastoji od parne turbine sa generatorom, vodo-parnog ciklusa, kotla i distribucijskog kontrolnog sistema ALSPA. Novi blok 6 je prvo energetsko postrojenje u Sloveniji sa superkritičnim parametrima pare, što će omogućiti postitzanje najveće efikasnosti korišćenja goriva.

Investicija u blok 6 je deo strateškog plana TE Šoštanj da poboljša proizvodnju električne energije uz održavanje planirane potrošnje uglja, u skladu sa obavezama iz Kjoto protokola, smanjenje troškova električne energije i kako bi se obezbedila ekonomska održivost elektroenergetskog sistema u dolini Šaleska, uključujući i obližnji rudnik uglja Premogovnik Velenje.

Alstom je prethodno instalirao dve gasne turbine od po 114 MW, ukupno 228 MW, u Sloveniji, kao i nekoliko parnih turbina i za proizvodnju električne energije i daljinskog grejanja. Alstom je već sprovodio radove na elektrani Šoštanj, modernizaciju kotla za blok 5, u cilju smanjenja emisija i ispunjavanju uslova zaštite životne sredine.

 

 

error: Content is protected !!