Slovenija: NE Krško – Proizvodnja u travnja iznad plana

, Investitori

NE Krško je u travnju 2015. proizvela 175775,2 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 168703,2 MWh neto električne energije.

U tom je mjesecu proizvodnja bila za 5,44 % iznad planirane (160000 MWh). Faktor raspoloživosti bio je 33,6-postotni, a faktor iskorištenja bio je 35,2-postotni. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. U travnju se rijeka Sava zagrijavala zbog rada NEK prosječno za 0,5 ºC, a najviše za 2,3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udio za tritij u travnju iznosio 2,28 %, a ukupni godišnji udio do kraja travnja 30,3 %. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udio u proteklom mjesecu iznosio je 0,0122 %, a godišnje 0,0155 %.

Izvor; NE Krsko

error: Content is protected !!