Slovenija: Upotrebna dozvola za blok 6

, Investitori

Termoelektrana Šoštanj dobila je upotrebnu dozvolu za blok 6. Dozvola za rad izdata je nakon jednogodišnjeg probnog rada, tokom koga je investitor pokazao da postrojenje ispunjava sve ekološke i tehničke uslove koji su navedeni u licenci.
Sticanje licence označava uspešan završetak projekta izgradnje bloka 6 i prelazak na komercijalni rad, rekao je direktor TEŠ Arman Koritnik.
Da podsetimo, TEŠ je 27. maja 2015, nakon tehničkog pregleda bloka 6 i pratećih objekata, dobio dozvolu za probni rad na period od 12 meseci.

error: Content is protected !!