Slovenija, Zemlja planira da prestane sa korišćenjem uglja za proizvodnju električne energije do 2033. godine

, Vesti

Slovenački ministar za infrastrukturu Jernej Vrtovec rekao je da zemlja planira da prestane sa korišćenjem uglja za proizvodnju električne energije do 2033. godine.

Ministar Vrtovec je objasnio da je ovo optimalna godina u kojoj Slovenija može da osigura dovoljno sredstava za restrukturiranje regiona. U prvoj fazi, zemlja može da dobije oko 240 miliona evra od Evropske komisije. On je dodao da je Vlada pripremila strategiju za obezbeđivanje 5.000 radnih mesta za ljude zaposlene u elektranama na ugalj i rudniku uglja Velenje.

Najveća slovenačka operativna elektrana na ugalj je Šostanj, čiji blokovi 5 i 6 imaju kombinovanu instalisanu snagu od 945 MW. TE je zabeležila gubitak od oko 250 miliona evra u 2020. godini, a sa cenom emisije CO2 koja se približila 65 evra po toni, gubici će samo nastaviti da se gomilaju, čineći rad elektrane neodrživim.

Slovenija takođe upravlja termoelektranom na ugalj od 123 MW u Ljubljani, koja obezbeđuje toplotnu energiju za gradski sistem daljinskog grejanja.

Izvor: serbia-energy.eu

error: Content is protected !!