Smanjenje subvencija za hidroenergiju

, Vesti

Feed-in tarife se široko koriste širom Evrope za stimulisanje rasta obnovljive energije. Procvat malih hidroelektrana, koji je oštetio netaknute reke i potoke širom zapadnog Balkana, u velikoj mjeri je podstaknut izdašnim tarifama za povrat. U stvari, 2018. godine, mala hidroelektrana je dobila oko 70% podsticaja za obnovljive izvore energije, ali je proizvela samo 3,6% ukupne električne energije.

Napredak u protekloj godini ka efikasnijoj i ekološki prihvatljivijoj politici obnovljive energije u regionu Balkana bio je različit. Širom regiona, postignut je veliki napredak u sprečavanju malih hidroelektrana da zaraze netaknute reke i potoke, ali se moraju preduzeti brže mere da se prestane sa korišćenjem javnog novca za njihovu podršku. Ne možemo više da priuštimo da trošimo javna sredstva na štetne i klimatski osetljive izvore energije kao što je hidroenergija.

Ovaj brifing naglašava nedavni napredak ka promeni pravila o podršci obnovljivim izvorima energije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji. Proizvela ga je CEE Bankwatch Network u okviru kampanje Save the Blue Heart of Europe, uz finansijsku podršku MAVA Fondacije.

Izvor: balkanrivers.net