Sporazum Rio Tinto i Reservoir Minerals za zajednicki projekat u Srbiji

, Investitori

Rio Tinto i Reservoir Minerals potpisali su sporazum o zajedničkom ulaganju, koji se odnosi na četiri istražne dozvole u vlasništvu Reservoir Minerals, površine 265,6 kvadratnih kilometara. Projekat će finansirati Rio Tinto, koji može zaraditi 75 odsto kamate tokom različitih faza poduhvata, finansiranjem troškova u iznosu od 75 miliona dolara.

Po uslovima ugovora, Rio Tinto može da izaberepreuzimanje svih troškova projekta od 7 miliona evra do 30. novembra 2019. To će kompaniji omogućiti 51 procenat zarade u projektu Tilva. Kompanija se složila da preuzme minimum projektnih troškova u iznosu od 3,1 miliona dolara do kraja 2017.

Ovo je unosna prilika za Rio Tinto, s obzirom da Reservoir Minerals ima bogato iskustvo u istraživanju. Reservoir je nedavno unapredio svoje istraživačke aktivnosti u Rumuniji, Srbiji i Makedoniji. Takođe posluje u regionu jugoistočne Evrope koji ima veliki potencijal ležišta bakra i zlata.

Predsednik i generalni direktor Reservoir Minerals Sajmon Ingram, izjavio je da se kompanija raduje saradnji sa Rio Tinto u Timočkom pojasu, gde je Reservoir nedavno dokazao istraživački potencijal ležišta bakra i zlata.

Ugovor je veliki podstrek za Rio Tinto u trenutku kada investitori nisu zadovoljni cenom akcija. Rudarstvo je postalo ciklična industrija sa trenutnim padom rudarskih aktivnosti. Ipak, jedan broj analitičara ocenjuje da su dugoročne investicije u rudarske kompanije sigurne.

Na srednji i dugi rok očekuje se rast potražnje rude gvožđa, što će biti značajno za Rio Tinto koji ima niske troškove proizvodnje.
Izvor: Miningsee.eu

error: Content is protected !!